60 kilometer nieuwe kabels en leidingen onder Petercelle-as

Alle kabels en leidingen worden vanaf volgende week vernieuwd. De werken verlopen in drie fases en duren tot de zomer van 2026.

De Veldstraat zoals ze er nu uitziet, met een tijdelijke asfaltlaag

Op maandag 11 maart starten de voorbereidende nutswerken op en rond de Petercelle-as. In totaal worden zo'n 14 kilometer elektriciteitskabels, 5 kilometer kabels voor openbare verlichting, 1,5 kilometer buizen voor gas, 36 kilometer telecomkabels én de waterleidingen tegelijk aangepakt. Een enorm werk, maar ook hoognodig. De oudste waterleiding ligt er al sinds 1880.

Door gefaseerd te werken, beperken we de hinder voor de bewoners en de handelaars. Dat is een hele oefening. De Petercelle-as is immers niet alleen bovengronds een drukke verkeersader door de stad. Ook onder de grond is het drummen, maar dan met nutsleidingen.

Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit

Wanneer en waar

De werken verlopen in drie grote fases. Nog tot december 2024 wordt er gewerkt van de Veldstraat tot en met het Koophandelsplein. Van januari 2025 tot juli 2025 volgt de Nederkouter tot en met de Verlorenkost. En van augustus 2025 tot eind 2025 is de Kortrijksepoortstraat tot aan de stadsring R40 aan de beurt. In de zomer van 2026 zijn alle voorbereidende werken afgerond. Daarna kan de echte heraanleg van start gaan.

Minder hinder

Door in fases te werken, wordt de hinder voor bewoners en handelaars zoveel mogelijk beperkt. Woningen en handelspanden blijven altijd toegankelijk en er wordt nooit aan beide zijden van de straat tegelijk gewerkt. Verkeer stadsinwaarts blijft mogelijk en de parkings Kouter en Savaanstraat blijven bereikbaar. Tot slot worden de werken tijdens de solden- en feestenperiode beperkt om bezoekers en bewoners alle ruimte te geven.