Fiets parkeren in Gent

Veilig je fiets parkeren, dat is makkelijk in Gent! Bekijk het overzicht van alle fietsenparkings en openbare fietsenstallingen in de stad.

Fietsenparkings

Fietsenparking Graslei

 • Deze fietsenparking is gratis en bevindt zich onder de Sint-Michielsbrug. Er is plaats voor 210 fietsen
 • Je rijdt de parking binnen via de Pakhuisstraat, naast het voormalige postgebouw.
 • De parking is open van 7 uur 's morgens tot 1 uur 's nachts en 3 uur 's nachts op vrijdag en zaterdag.
 • Er zijn openbare toiletten, camerabewaking en een fietsdetectiesysteemZo kan je op het elektronische bord aan de ingang zien of er nog plaats is.

Fietsenparking Emile Braunplein

 • Deze fietsenparking bevindt zich onder de stadshal en is gratis te gebruiken. Er is plaats voor 80 fietsen.  
 • De parking is open van 7 uur 's morgens tot 1 uur 's nachts en 3 uur 's nachts op vrijdag en zaterdag. 
 • De parking is uitgerust met een fietspunt van De Fietsambassade. Je kan er een fiets huren en gratis zelf je banden oppompen. 
 • Ook hier zijn openbare toilettencamerabewaking en een fietsdetectiesysteem voorzien. Zo kan je op het elektronische bord aan de ingang zien of er nog plaats is. 

Fietsenparking Vooruit

 • In de Sint-Pietersnieuwstraat is er een overdekte fietsenparking naast Kunstencentrum VIERNULVIER. De fietsenparking is een gemeenschappelijk project van de Stad Gent, de Universiteit Gent en het Kunstencentrum VIERNULVIER.
 • Er is plaats voor 410 fietsen, verdeeld over 2 niveaus. Enkele plaatsen zijn voorbehouden voor buitenmaatse fietsen. 
 • De fietsenparking is gratis en 24 op 24 uur open.

Fietsenparking De Krook

 • Onder Bibliotheek De Krook is er een overdekte fietsenparking, verspreid over verdiepingen -1 en -2 en met plaats voor 542 fietsen, waaronder 30 buitenmaatse fietsen. 
 • De parking is bereikbaar via de fietshelling en de fietslift op het Miriam Makebaplein en via de Korianderstraat.
 • De fietsenparking is gratis en 24 op 24 uur open

Fietsenparking Stadskantoor

 • Onder het Stadskantoor op het Woodrow Wilsonplein is een overdekte fietsenparking voor 486 fietsen, waaronder 34 buitenmaatse fietsen. 
 • De fietsenparking is gratis en 24 op 24 uur open
 • In de fietsenparking is er camerabewaking en een fietsdetectiesysteem. Zo kan je op het elektronische bord aan de ingang zien of er nog plaats is. In de fietsenparking vind je door de rode en groene lichten makkelijk een gang met vrije plaatsen. 

Park & Bike

Met 'Park & Bike' kan je je parkeren op een park-and-ride en gebruik maken van een overdekte en bewaakte fietsenstalling. Deze fietsenstallingen vind je al op P+R GalvestonP+R Ledeberg en P+R Watersportbaan. In de toekomst zullen er nog meerdere overdekte en bewaakte fietsenstallingen geïnstalleerd worden op de park-and-rides.

Hoe werkt het?

Gebruikers van de park-and-ride kunnen hun eigen fiets op een droge en veilige plaats achterlaten.

De beveiligde fietsenparking is voorzien van camerabewaking en enkel toegankelijk voor abonnees. De poort van de fietsenstalling opent met hetzelfde kaartje voor toegang tot de park-and-ride.

De fietsenstalling is net als de park-and-ride 24 uur op 24 beschikbaar. Ook zijn er een aantal oplaadpunten voor elektrische fietsen voorzien.

Fietsenstallingen

Gent telt duizenden openbare fietsenstallingen en nog elk jaar komen er nieuwe bij. Wil je in jouw straat of wijk een (bijkomende) fietsenstalling? Gebruik het suggestieformulier.

Fietsparkeerplannen

Gent wil in dichtbevolkte wijken voor elke inwoner fietsparkeerplaats voorzien op maximaal 100 meter van zijn voordeur. Daarom werkt de Stad Gent fietsparkeerplannen uit per wijk. Wijk per wijk brengen we de noden in kaart en vullen we die aan met de suggesties van de burgers en objectieve cijfers zoals onder andere de bevolkingsdichtheid.

Plaatsing en onderhoud van fietsenstallingen

Merk je een fietsenstalling op die dringend aan herstelling toe is, of is er een opruimactie nodig? Laat het weten aan de Fietsambassade.

Veelgestelde vragen

Buurtfietsenstallingen

Het Mobiliteitsbedrijf zoekt steeds naar nieuwe manieren om fietsen comfortabel en veilig te kunnen parkeren. Een van de mogelijke oplossingen is de buurtfietsenstalling: een binnenruimte of overdekte ruimte, die afsluitbaar is. Zo kunnen buurtbewoners hun fiets veilig en comfortabel stallen.

Je hebt nu al buurtfietsenstallingen in:

 • Park Luizengevecht (10 gewone fietsen)
 • Karperstraat (20 gewone en 2 buitenmaatse fietsen)
 • Ham (40 gewone en 12 buitenmaatse fietsen)
 • Limbastraat (12 gewone en 6 buitenmaatse fietsen)
 • Huidevetterken (10 gewone en 4 buitenmaatse fietsen)
 • Pierkespark (28 gewone fietsen)
 • Wijngaardstraat (11 gewone en 3 buitenmaatse fietsen)
 • Meibloemstraat (10 gewone en 2 buitenmaatse fietsen)
 • Meulesteedsesteenweg (8 gewone en 2 buitenmaatse fietsen)
 • Oscar De Reusestraat (20 gewone en 4 buitenmaatse fietsen)

Buurtbewoners kunnen een fietsstandplaats huren als ze aan een aantal voorwaarden voldoen. Meer info vind je op de website van de Fietsambassade.

Wil je jouw fiets graag stallen in de buurtfietsenstalling? Stuur een mail naar het Fietsendepot van de Fietsambassade. Vermeld je naam, adres en telefoonnummer en het aantal gewenste fietsparkeerplaatsen (1 of 2). Als er geen plaats meer is, kom je op de wachtlijst.

Heb jij een vrije ruimte die je eventueel beschikbaar wil maken als buurtfietsenstalling? Of heb je een suggestie voor de locatie van een nieuwe buurtfietsenstalling? Laat het ons weten via dit webformulier. Die vrije ruimte kan een garagebox zijn of een opslagruimte of een braakliggend stukje grond... De ruimte moet vanaf de openbare weg vlot toegankelijk zijn met een fiets aan de hand, moet ruimte bieden aan minimum 10 fietsen en moet minimum 2 jaar beschikbaar zijn. De stadsdiensten staan in voor de nodige aanpassingen aan de ruimte, om het gebruik als buurtfietsenstalling mogelijk te maken. Het beheer en onderhoud van de buurtfietsenstallingen gebeurt door de Fietsambassade.


Fietstrommels

Na een proefproject in 2010 plaatste de Stad Gent op 20 locaties fietstrommels. Fietstrommels of fietskluizen zijn overdekte en afsluitbare fietsenstallingen op de openbare weg. De Fietsambassade Gent beheert de fietstrommels. In de toekomst zet Stad Gent meer in op buurtfietsenstallingen in plaats van fietstrommels. Daarom plaatsen we geen nieuwe meer en worden kapotte trommels niet meer vervangen.

De fietstrommels staan in de Denderlaan, Doorgangstraat, Makelaarsstraat, Bijlokevest, Blekerijstraat, Gebroeders De Smetstraat, Reinaertstraat, Johannes Hartmannlaan, Jan Verspeyenstraat, Meersstraat, Robert Rinskopflaan, Drapierstraat, Nekkersputstraat, Reginald Warnefordstraat, Kruisboogstraat, Bassijnstraat, Drietorekensstraat en de Centrumlaan. 

Fietsparkeervakken voor kortparkeren

Fietsparkeervakken zijn afgebakende vakken in de openbare ruimte om je fiets te stallen. Fietsen staan er naast elkaar op hun staander, en kunnen nergens aan vastgehecht worden. Een bewuste keuze van de Stad Gent om kortparkeren te stimuleren. Het fietsparkeervak biedt ook een oplossing voor grotere formaten zoals bak- of cargofietsen. 

Tijdelijke fietsenstallingen

Tijdens evenementen en grote manifestaties kan de Stad Gent tijdelijke fietsenstallingen plaatsen. Die kunnen een oplossing zijn wanneer je veel fietsers verwacht tijdens een evenement. De tijdelijke stallingen zijn compacter dan de vaste stallingen en daardoor makkelijk te verplaatsen. Een tijdelijke fietsenstalling kan je gewoon zelf aanvragen bij de Fietsambassade.