Voertuig voor ambulante handel, markten en foren

Mag je voertuig de LEZ niet in? En voldoet het aan de voorwaarden? Koop een tijdelijke toelating.

Inhoudstafel

Beschrijving

 • Heb je een voertuig voor ambulante handel, markten en foren met een dieselmotor euronorm 4? Dan kan je een toelating kopen aan het gewone tarief.
 • Heb je een voertuig voor ambulante handel, markten en foren met een dieselmotor euronorm 3? En voldoet je voertuig aan één van de onderstaande voorwaarden? Dan mag je uitzonderlijk toch de lage-emissiezone inrijden met een toelating tegen een verhoogd tarief.
 • Heb je een voertuig van categorie N2 of N3 bestemd voor ambulante handel en markten met een dieselmotor met euronorm 2, 1 of 0 (euronorm niet gekend)? En voldoet je voertuig aan één van onderstaande bijkomende voorwaarden? Dan mag je uitzonderlijk toch de lage-emissiezone inrijden met een toelating tegen een verhoogd tarief II. Let op: deze laatste uitzondering geldt niet voor foorwagens.
De toelating geldt alleen in Gent, niet in andere steden met een lage-emissiezone.

Voorwaarden

Voertuig voor ambulante handel, markten en foren met euronorm 3 (III):
 • Je voertuig behoort tot de voertuigcategorie M of N en is een
  • motorvoertuig voor ambulante handel en markten: een voertuig dat bedoeld is voor de verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop aan de consument van producten en bijkomstig de diensten die op deze producten betrekking hebben door een handelaar buiten de vestigingen vermeld in zijn inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen of door een persoon die niet over een dergelijke vestiging beschikt.
  • motorvoertuig voor foren: een voertuig dat bedoeld is voor de verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop van diensten aan de consument in het kader van de uitbating van kermisattracties of van vestigingen van kermisgastronomie.
Voertuig voor ambulante handel en markten met euronorm 2 (II), 1 (I) of 0 (euronorm niet gekend):
 • Je voertuig behoort tot de voertuigcategorie N2 (lichte vrachtwagen met een massa tussen 3,5 en 12 ton) of N3 (zware vrachtwagen met een massa met meer dan 12 ton) en is een
  • motorvoertuig voor ambulante handel en markteneen voertuig dat bedoeld is voor de verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop aan de consument van producten en bijkomstig de diensten die op deze producten betrekking hebben door een handelaar buiten de vestigingen vermeld in zijn inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen of door een persoon die niet over een dergelijke vestiging beschikt. 

Bedrag

De voertuigcategorie en de periode waarvoor je de toelating aanvraagt, bepalen het bedrag. Je vindt de voertuigcategorie op het inschrijvingsbewijs van je voertuig in vak J. Je kunt een toelating aanvragen voor verschillende periodes: 1 week, 1 maand, 4 maanden of 1 jaar.
 

Dit zijn de tarieven voor dieselvoertuigen voor ambulante handel, markten en foren met euronorm 3 (IV): 

Dit zijn de tarieven voor dieselvoertuigen voor ambulante handel en markten met euronorm 2 (II), 1(I) of 0 (zonder gekende euronorm):
 

Benodigdheden

 • het inschrijvingsbewijs
 • het Europees gelijkvormigheidsattest/certificaat van overeenstemming
 • foto van de voor- en achterkant van het voertuig met zichtbare nummerplaat en waaruit blijkt dat het voertuig bedoeld is voor ambulante handel
 • een machtiging van ambulante activiteiten als werkgever of een leurderskaart (wet 15 december 1970)
 • je bankkaart (Maak je een afspraak? Neem de bewijsstukken en een bankkaart mee. Cash geld zorgt voor extra wachttijd. Een cheque wordt niet aanvaard.)

Procedure

 
Vraag de toelating ten vroegste 4 maanden vooraf aan en ten laatste op de dag dat je de LEZ binnenrijdt. Zo staat je nummerplaat tijdig op de lijst van toegelaten voertuigen en vermijd je een boete.
 
Let op: de gemiddelde verwerkingstijd van een aanvraag is 14 dagen. Je kan de lage-emissiezone al inrijden, maar dit is op eigen risico. Je aanvraag werd immers nog niet officieel goedgekeurd. Als achteraf blijkt dat je aanvraag niet aan alle voorwaarden voldoet en daarom wordt afgekeurd, dan kan je een boete krijgen. Daarom vraag je een toelating best op voorhand aan.