Hoeveel bedraagt de boete?

Wat kost een overtreding, hoe dien je verweer in en heb je recht op een laattijdige registratie?

Hoe hoog is de boete?

Wanneer je met een niet-toegelaten voertuig in de Gentse lage-emissiezone (LEZ) rijdt, krijg je een boete. De controle gebeurt door slimme camera’s die je nummerplaat registreren.De boete bedraagt 150 euro per overtreding. Je krijgt de geldboete met de vaststelling per aangetekende brief. Je kan maximum 1 boete per dag krijgen. 
 

Hoe dien je verweer in? 

Als je een boete hebt ontvangen waarmee je niet akkoord gaat, kan je schriftelijk en aangetekend verweer indienen.

Hoe pak je dat aan? 

Je gebruikt hiervoor het verweerformulier. Dit formulier zit bij de boete. In afwachting van de beslissing over het verweer moet je de boete nog niet betalen.
 
Je verstuurt het verweerformulier, alle bijgevoegde argumenten en de bewijsstukken per aangetekende brief. Het verweer moet binnen de 30 dagen na de verzenddatum van de boete op het onderstaande adres zijn. Niet-aangetekende of laattijdige zendingen worden niet behandeld. Een verweer via e-mail wordt niet aanvaard.
 
Stad Gent – Dienst Milieu en Klimaat
T.a.v. Administratie lage-emissiezone
Botermarkt 1
9000 Gent

Je hebt verweer ingediend. Wat nu? 

Binnen de 90 dagen zal een beboetingsambtenaar bekijken of jouw verweer gegrond is of niet. Zolang je hierover geen bericht kreeg, hoef je de boete nog niet te betalen. 

 • Is je verweerd gegrond verklaard? Dan hoef je de administratieve geldboete niet te betalen. 
 • Is je verweer ongegrond? Dan moet je de boete betalen binnen de 30 dagen nadat je bericht kreeg van de beboetingsambtenaar. 

Kom je in aanmerking voor een laattijdige registratie? 

Was je niet op de hoogte van de LEZ in Gent, heb je jouw voertuig nog nooit geregistreerd én voldoet je voertuig aan de voorwaarden uit onderstaande lijst?

 • Voertuigen met een buitenlandse nummerplaat die aan de normen voldoen.
 • Voertuigen van personen met een handicap die niet aan de normen voldoen, maar in aanmerking komen voor een vrijstelling.
 • Voertuigen die een hogere euronorm hebben dan de norm die opgenomen is in de LEZ-databank.
 • Landbouwvoertuigen met een maximaal vermogen van 130 kW
 • Mobiele kraan
 • Uitzonderlijk transport

Dan komt je voertuig in aanmerking voor een laattijdige registratie. Let wel, die laattijdige registratie moet binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van de boete in orde zijn. Voor de laattijdige registratie betaal je een retributie van 75,00 euro, ook die moet tijdig betaald zijn.

Pas als die registratie wordt goedgekeurd en de retributie tijdig betaald, kan de beboetingsambtenaar de oorspronkelijke LEZ-boete seponeren. Let op, kreeg je eerder al een waarschuwingsbrief, was je voertuig reeds eerder geregistreerd of kreeg je eerder een LEZ-boete met betrekking tot dit voertuig? Dan was je op de hoogte van de LEZ in Gent en heb je geen recht op een laattijdige registratie.

Een laattijdige registratie, hoe pak je dat aan? 

 • Registreer je voertuig binnen de 30 dagen na de kennisgeving van je LEZ-boete. De registratie in de LEZ-databank is pas geldig als ze is goedgekeurd. Hou daarom rekening met een verwerkingstijd van 14 dagen voor de behandeling van je registratie.
 • Dien verweer in binnen de 30 dagen na de kennisgeving van je LEZ-boete en meld dat je een laattijdige registratie hebt uitgevoerd, voeg alle relevante stukken toe.
 • Als je verweer wordt aanvaard, zal de beboetingsambtenaar je op de hoogte brengen en je vragen een retributie van 75,00 euro te betalen.
 • Als je tijdig betaald hebt, wordt je boete geseponeerd.  Bij een niet tijdige betaling vervalt de retributie definitief.  De boete kan dan niet meer geseponeerd worden.

Wat als ik mijn boete niet op tijd betaal?

Als je je boete niet tijdig betaalt, wordt je dossier overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder en kunnen we het niet meer terugroepen. Voor meer info over je dossier kan je dan terecht op de website van de gerechtsdeurwaarder. Je kan ook mailen naar lez@gdw-gent.be of bellen naar 0800 11 712. Bel je vanuit het buitenland, neem dan contact op via +32 (0)9 220 00 37.

Wat gebeurt er bij een omleiding? 

Soms ben je door wegenwerken of na een ongeval verplicht om een omleiding te volgen die gedeeltelijk door de lage-emissiezone loopt. Dit gebeurt dan via signalisatie of door aanwijzingen van de politie. Als je die wegomleiding correct volgt, zal je niet beboet worden. Ontvang je in zo'n situatie per ongeluk toch een boete, dien dan zeker verweer in.