Hoeveel bedraagt de boete?

Wat kost een overtreding en hoe dien je verweer in?

Wanneer je met een niet-toegelaten voertuig in de Gentse lage-emissiezone (LEZ) rijdt, krijg je een boete. De controle gebeurt door slimme camera’s die je nummerplaat registreren.

Hoe hoog is de boete?

De boete bedraagt 150 euro per overtreding. Je krijgt de geldboete met de vaststelling per aangetekende brief. Je kan maximum 1 boete per dag krijgen. 
 

Geen boete bij omleidingen

Soms ben je door wegenwerken of na een ongeval verplicht om een omleiding te volgen die gedeeltelijk door de lage-emissiezone loopt. Dit gebeurt dan via signalisatie of door aanwijzingen van de politie. Als je die wegomleiding correct volgt, zal je niet beboet worden. Ontvang je in zo'n situatie per ongeluk toch een boete, dien dan zeker verweer in. 

Verweer indienen

Als je een boete hebt ontvangen waarmee je niet akkoord gaat, kan je schriftelijk en aangetekend verweer indienen. Je gebruikt hiervoor het verweerformulier. Dit formulier zit bij de boete. In afwachting van de beslissing over het verweer moet je de boete nog niet betalen.
 
Je verstuurt het verweerformulier, alle bijgevoegde argumenten en de bewijsstukken per aangetekende brief. Het verweer moet binnen de 30 dagen na de verzenddatum van de boete op het onderstaande adres zijn. Niet-aangetekende of laattijdige zendingen worden niet behandeld. Een verweer via e-mail wordt niet aanvaard.
 
Stad Gent – Dienst Milieu en Klimaat
T.a.v. Administratie lage-emissiezone
Botermarkt 1
9000 Gent
 

Je hebt verweer ingediend. Wat nu? 

Binnen de 90 dagen zal een beboetingsambtenaar bekijken of jouw verweer gegrond is of niet. Zolang je hierover geen bericht kreeg, hoef je de boete nog niet te betalen. 

  • Is je verweerd gegrond verklaard? Dan hoef je de administratieve geldboete niet te betalen. 
  • Is je verweer ongegrond? Dan moet je de boete betalen binnen de 30 dagen nadat je bericht kreeg van de beboetingsambtenaar.