Hoe dien je verweer in?

Als je een boete hebt ontvangen waarmee je niet akkoord gaat, kan je schriftelijk verweer indienen.

Hoe pak je dit aan voor een Belgische nummerplaat? 

1. Digitaal met ondertekening via eID (elektronische identiteitskaart).

Dien je een digitaal verweer in, dan moet je je identificeren met je eID. Hiervoor heb je jouw identiteitskaart en je pincode nodig. 

Een verweer indienen doe je hier.

Om je verweer digitaal te voltooien, heb je één scan nodig van je kentekenbewijs voor- en achterzijde op een pagina en eventueel één scan van andere stavingsstukken.

Opgelet: je kan maximum 2 bijlagen uploaden en hou zeker ook je boetenummer bij de hand. 

Ben je niet in de mogelijkheid om je te identificeren met je elektronische identiteitskaart of lukt het je niet ? Dan moet je je verweer schriftelijk en aangetekend indienen.

2. Schriftelijk en aangetekend 

Je gebruikt hiervoor het verweerformulier. Je vindt dit formulier terug bij de ontvangen boete. In afwachting van de beslissing over het verweer moet je de boete nog niet betalen.

Je verstuurt het verweerformulier, alle bijgevoegde argumenten en de bewijsstukken per aangetekende brief naar het volgende adres: 

 • Stad Gent – Dienst Milieu en Klimaat
  T.a.v. Administratie lage-emissiezone
  Botermarkt 1
  9000 Gent

3. De procedure.

Het verweer moet binnen de 30 dagen na de verzenddatum van de boete bij de Stad Gent zijn. 

Opgelet: 

 • Niet-aangetekende, niet ondertekent met je elektronische identiteitskaart of laattijdige zendingen worden niet behandeld.
 • Een verweer via e-mail wordt niet aanvaard.

4. Je hebt verweer ingediend.

Binnen de 90 dagen zal een beboetingsambtenaar bekijken of jouw verweer gegrond is of niet. Zolang je hierover geen bericht kreeg, hoef je de boete nog niet te betalen. 

 • Is je verweer gegrond verklaard? Dan hoef je de administratieve geldboete niet te betalen. 
 • Is je verweer ongegrond? Dan moet je de boete betalen binnen de 30 dagen nadat je bericht kreeg van de beboetingsambtenaar.

5. Kom je in aanmerking voor een laattijdige registratie?

Was je niet op de hoogte van de LEZ in Gent, heb je jouw voertuig nog nooit geregistreerd én voldoet je voertuig aan de voorwaarden uit onderstaande lijst? 

 • Voertuigen van personen met een handicap die niet aan de normen voldoen, maar in aanmerking komen voor een vrijstelling na registratie.
 • Landbouwvoertuigen met een maximaal vermogen van 130 kW
 • Mobiele kraan
 • Uitzonderlijk transport

Dan komt je voertuig in aanmerking voor een laattijdige registratie. Let wel, die laattijdige registratie moet binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van de boete in orde zijn. Voor de laattijdige registratie betaal je een retributie van 75 euro. Een laattijdige registratie kan je hier aanvragen en betalen.

Pas als die registratie wordt goedgekeurd, kan de beboetingsambtenaar de oorspronkelijke LEZ-boete seponeren. Let op, kreeg je eerder al een waarschuwingsbrief, was je voertuig reeds eerder geregistreerd of kreeg je eerder een LEZ-boete met betrekking tot dit voertuig? Dan was je op de hoogte van de LEZ in Gent en heb je geen recht op een laattijdige registratie. De beboetingsambtenaar zal het LEZ-team hierover informeren. Je zal dan nog 75 euro moeten bijbetalen om je boete te regelen. 

6. Een laattijdige registratie, hoe pak je dat aan? 

 • Registreer je voertuig laattijdig binnen de 30 dagen na de kennisgeving van je LEZ-boete via Check je wagen. Je betaalt meteen 75 euro retributie. De laattijdige registratie in de LEZ-databank is pas geldig van zodra goedgekeurd.
 • Dien verweer in binnen de 30 dagen na de kennisgeving van je LEZ-boete via formulier C en meld dat je een laattijdige registratie hebt uitgevoerd met de vermelding van het dossiernummer. 
 • Als je verweer wordt aanvaard, zal de beboetingsambtenaar je op de hoogte brengen.

Hoe pak je dit aan voor een buitenlandse nummerplaat? 

Voor een voertuig met een buitenlandse boete gelden dezelfde regels als voor een voertuig met een Belgische nummerplaat. 

Het kan wel dat je je verweer aan een ander adres moet richten. Dit is afhankelijk van het land waarin je voertuig is ingeschreven. 

Deze gegevens staan steeds vermeld op de ontvangen boetebrief. Na het ontvangen van je verweer heeft het incassobureau 90 dagen tijd om het te behandelen. Zolang je geen antwoord krijgt, hoef je de boete niet te betalen.

Hieronder vind je een overzicht van de incassopartners waar de Stad Gent mee samenwerkt.

Incassopartners: