Waarom een lage-emissiezone in Gent?

Een lage-emissiezone zorgt voor een betere luchtkwaliteit

Werk maken van propere lucht

Luchtvervuiling ontstaat wanneer schadelijke stoffen - zoals fijn stof, roet en stikstofdioxide (NO2) - in de lucht terechtkomen. Dat is slecht voor onze gezondheid. Het zorgt voor ademhalingsproblemen en een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Kinderen, ouderen of zieke mensen zijn extra kwetsbaar.

Om de gezondheid van alle inwoners en bezoekers te verbeteren, maakt de Stad Gent werk van propere lucht. Met het Luchtactieplan 2016-2020 wil Gent de uitstoot van verkeer, industrie en gebouwenverwarming verminderen. Niet alleen in de binnenstad, maar ook in de deelgemeenten en de Kanaalzone. De invoering van een lage-emissiezone (LEZ) op 1 januari 2020 maakt daar deel van uit.

Dit filmpje legt het je haarfijn uit.
Bekijk de video in gebarentaal.

 

Een lage-emissiezone weert roet

Een lage-emissiezone is een van de meest effectieve maatregelen om roetconcentraties in de lucht te verminderen. Belangrijk, want roet is een grote boosdoener en het meest schadelijk voor de gezondheid.

Volgens een studie van de Dienst Milieu en Klimaat kunnen de roetconcentraties in de lucht met gemiddeld 10 tot 24 % dalen na de invoering van een lage-emissiezone. Een belangrijke bijdrage tot de gezondheid van de Gentenaars dus.

Benieuwd wat er in de Gentse lucht hangt? Bekijk het filmpje.

Wat is de impact van verkeer op de Gentse luchtkwaliteit?

Verschillende meetcampagnes brachten de impact van wegverkeer in kaart: CurieuzeNeuzen Vlaanderen, een studie over de impact van het circulatieplan, permanente meetstations die de luchtkwaliteit meten.

Bekijk de resultaten