Alle deelfietsen in één app?

Dankzij het project 'databroker' van Stad gent en District09 wordt dit mogelijk!

Wie geregeld een deelfiets ontleent, weet dat elke aanbieder via een verschillend platform of app werkt. Dit maakt het moeilijk om een volledig zicht te krijgen op de beschikbare deelfietsen in je nabije omgeving. Daar heeft de stad Gent naar aanleiding van het project databroker samen met enkele andere steden en District09 Gent een oplossing voor in petto. Door alle gegevens van de verschillende leveranciers samen te brengen in één app, wil de stad het mogelijk maken om in één oogopslag alle beschikbare deelfietsen, ongeacht de aanbieder, in kaart te brengen.

Meer aanbieders, meer deelfietsen, maar ook meer apps

Deelfietsen, ze zijn niet meer weg te denken uit de grote steden. In Gent zijn er op dit ogenblik twee aanbieders, Trapido en Blue-bike. De kans is echter groot dat zij door een lopend bestek binnenkort het gezelschap zullen krijgen van maximaal drie andere leveranciers. Dat maakt dat de deelfietsmarkt binnen de stadsmuren steeds denser zal worden en de hoeveelheid deelfietsen de komende jaren zal toenemen. Hoewel dit op het eerste zicht goed nieuws is voor de eindgebruiker, brengt dit een bijkomende moeilijkheid met zich mee, in die zin dat elk van die aanbieders via een eigen platform of app werkt. Wil je dus zien welke deelfiets er beschikbaar is in jouw omgeving? Dan dien je de verschillende apps te openen en te vergelijken hoe ver elke fiets zich van jouw locatie bevindt, wat uiteraard tijdrovend werkt. Daarnaast hanteert elke aanbieder een andere aanpak als het op retourneren of achterlaten van de fiets aankomt. Waar een fiets van fietsdeelsysteem Trapido op eender welke ‘drop-off’-locatie achtergelaten kan worden binnen het toegestane grondgebied, is dit voor Blue-bike, waarvoor NMBS de opdrachtgever is, niet. Hun fietsen kunnen enkel ontleend en teruggebracht worden aan hun vestigingen aan de stations Gent-Sint-Pieters en Gent-Dampoort. Zeker wanneer het aantal leveranciers en deelfietsen zal toenemen, wil de stad vermijden dat het er voor de eindgebruiker complexer op zal worden, mede door middel een zogenaamde databroker.

Alle gegevens bundelen in één overzichtelijke en gebruiksvriendelijke app

Een databroker die al deze datasets laat samenkomen op één platform, zou het voor de stad mogelijk maken om al deze gegevens te bundelen in één applicatie. Per locatie zou deze app dan de leverancier, het type systeem, totale aantal fietsen, actuele aantal beschikbare fietsen en een beschikbaarheidsindicator (met waardes als ‘voldoende fietsen beschikbaar’, ‘beperkt aantal fietsen beschikbaar’, ‘slechts enkele fietsen beschikbaar’ tot ‘geen fietsen meer beschikbaar’) weergeven. Het hoeft niet te verbazen dat dit tijdswinst en meer comfort voor heel wat Gentenaars zal opleveren. Op deze manier wil de stad niet alleen het leven van huidige deelfietsgebruikers vergemakkelijken, maar evengoed nieuwe gebruikers overhalen om de voordelen van de deelfiets te ontdekken. Nog gemakkelijker en bovendien ecologisch: dat zijn de argumenten die de stad aan de dag legt om de stroppendragers van het gemak van de deelfiets te overtuigen.

Eventuele hiaten in kaart brengen

Wat meer is, de (anonieme) gegevens die op deze manier verzameld worden over het gebruik van de deelfietsen, biedt het stadsbestuur veel waardevolle inzichten. Door duidelijk in kaart te kunnen brengen waar eventuele tekorten in het netwerk liggen, kunnen zij voorstellen doen ter verbetering. Op die manier maken ze samen van Gent een nog ecologischere en deelfietsvriendelijke stad!