Stappenplan

Samenwerken aan een levendige wijk The Loop.

Het huidige wettelijke kader voor de ontwikkeling van The Loop is het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Handelsbeurs. De ideeën van het stadsbestuur en de grondeigenaars over de verdere ontwikkeling van de site zijn ondertussen geëvolueerd. In de periode 2019-2021 hebben Stad Gent, ontwikkelaars, grondeigenaars en andere stakeholders in samenwerking met het studieteam ORG Urbanism, LiPS en Rasschaert Advocaten gewerkt aan een nieuwe toekomstvisie voor The Loop.

De herontwikkeling van The Loop naar een levendige wijk zal stap voor stap verlopen.

  • Om de toekomstvisie verder te verfijnen werken we in 2024 en 2025 aan een masterplan en een mobiliteitsstudie.
    In het masterplan zoeken we antwoorden op de volgende vragen: Wat is er nodig om van The Loop een levendige stationswijk te maken? Wat is het karakter en zijn de gewenste functies van zo een nieuwe wijk? Hoe sporen deze functies samen? Hoe kunnen we de natuur versterken en meer ruimte geven aan water? Hoe voorzien we geluidsbuffering, bvb langs de Pégoudlaan? Hoe verbeteren we de mobiliteit op de site? En hoe maken we betere verbindingen met de omliggende wijken?
    Voor de verbetering van de verkeersstromen naar en op The Loop, en het parkeren starten we een mobiliteitsstudie. De inzichten uit deze studie nemen we mee in het masterplan, en omgekeerd.
  • Op basis van de resultaten van het masterplan en de mobiliteitsstudie kan er een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) gemaakt worden (2025-2028). De procedure daarvoor duurt ongeveer 4 jaar.
  • Zolang er nog geen nieuw RUP is, kunnen projecten op basis van het huidige RUP nog een vergunning krijgen. De Stad Gent zal hierbij de projecten coachen in de richting van de nieuwe inzichten.
  • We zetten ook in op tijdelijke invullingen. Die kunnen een test zijn voor definitieve invullingen.

 

Samenwerken

Voor de ontwikkeling van The Loop naar een levendige wijk werken verschillende projectpartners samen.

De toekomstvisie werd uitgewerkt door het studieteam ORG Urbanism, LiPS en Rasschaert Advocaten in opdracht van Stad Gent. Bij de opmaak waren de volgende partners betrokken: Holiday Inn, AVS, Easyfairs, IKEA, Upgrade Estate, Grondbank The Loop (Banimmo en sogent), De Lijn, Afdeling Wegen en Verkeer, Stad Gent, Unizo, Voka, vzw Poortakker, Buurtcomité Flanders Expo, Gents Milieufront en Werkgroep Milieu en Verkeer.