Huidige wettelijke kader

Het huidige ruimtelijke uitvoeringsplan van The Loop.

Stad Gent en de projectpartners hebben in 2021 een nieuwe visie voor de ontwikkeling van The Loop uitgewerkt. Die visie wordt nu verder uitgewerkt en zal leiden tot een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan of RUP.

Voor projecten die vandaag een vergunning aanvragen geldt echter nog het huidige RUP Handelsbeurs. Onderstaande kaart geeft een overzicht van de 18 velden.