Vernieuwde Standaertsite is groene ont­moe­tings­plek voor de buurt

Vijf jaar na de sluiting van de doe-het-zelfzaak Standaert is deze site een nieuwe groene ontmoetingsplek voor alle buurtbewoners.

De vernieuwde Standaertsite
De vernieuwde Standaertsite

Sinds eind september 2018 kunnen Ledebergenaren kennismaken met de nieuwe inrichting en met de 'Broederij', het nieuwe buurthuis. Broed je als buurtbewoner op een idee of wil je zelf activiteiten organiseren? Contacteer beheerder de Standaertgroep. 

 

Wat voorafging

Toen de doe-het-zelf-zaak Standaert zijn faillissement aankondigde, was de Stad Gent reeds in gesprek om de terreinen aan te kopen. In het kader van het stadsvernieuwingsproject 'Ledeberg leeft' zocht de Stad namelijk al enige tijd naar extra ruimte in het hart van Ledeberg. Het was meteen duidelijk dat deze panden, gezien hun uiterst centrale ligging, een grote opportuniteit boden.

Na de aankondiging van het faillissement ontstond het bewonersinitiatief 'Ledeberg Doet het Zelf', met verenigde Ledebergenaren die ernaar streven om de Standaertsite ten dienste te stellen van bewoners. Eind 2013 kocht de Stad Gent de terreinen. Het stadsontwikkelingsbedrijf sogent coördineerde de herinrichting.

Het bewonersinitiatief 'Ledeberg Doet het Zelf' legde de focus op het creëren van een open, groene en verkeersvrije buitenruimte met een stek voor Ledebergse organisaties. Een belangrijke voorwaarde was dat 'Ledeberg Doet het Zelf' mee kon beslissen over de uiteindelijke invulling van de Standaertsite en het beheer ervan. Het was dus een unieke kans om in het dichtbebouwde Ledeberg een plek te creëren waar alle buurtbewoners terechtkunnen.

Ruimte om elkaar te ontmoeten

Bij het uitwerken van een nieuwe invulling voor de Standaertsite werden eerst de noden en wensen van de buurt uitvoerig bevraagd. Het bewonersinitiatief 'Ledeberg Doet het Zelf' gaf het startschot door een volksraadpleging te organiseren over de toekomst van de Standaertsite. Eén behoefte stak er met kop en schouders bovenuit: ruimte om elkaar te ontmoeten, zowel in openlucht als binnen.

Tijdelijke invulling

In afwachting van de definitieve inrichting van de Standaertsite, ging een groep bewoners alvast tijdelijk aan de slag in samenspraak met de wijkregisseur van de dienst Beleidsparticipatie. Zij organiseerden tal van activiteiten voor de buurt samen met andere lokale actoren (waaronder Samenlevingsopbouw Gent vzw, Brede school, vzw Elftwelf, Fietskeuken, Intercultureel netwerk Gent, kinderkoor Mais Quelle Chanson, Op Wielekes, etc.). Op die manier konden verenigingen en actieve bewoners experimenteren, ondervinden welke activiteiten in de smaak vielen en nagaan waar de Ledebergenaren nood aan hadden. Deze 'oefentijd' werd ook gebruikt om de definitieve invulling van de Standaertsite mee vorm te geven.

Wedstrijd voor ontwerpteams

Op basis van een eerste voorstudie door studiebureau BUUR, ging sogent via een wedstrijdformule op zoek naar een ontwerpteam. Het team van AE architecten, Carton 123 Architecten, Murmuur Architecten, Atelier Arne Deruyter en H110 architecten en ingenieurs kwam als laureaat uit de bus. Zij leverden een speels en gevarieerd voorstel af, waarin verschillende functies een plek kregen.

Zowel beschut, als in openlucht

Na de sloop startten de werken voor de herinrichting in de zomer van 2017. In het centrum van de site werd de 'mooiste' loods in eer hersteld. Deze loods wordt het kloppend hart van de site. Dit nieuwe buurthuis kreeg van de vzw Standaertgroep na een poll de naam 'De Broederij'.

Aan de beide flanken van het buurthuis is een afdak - een soort Amerikaans aandoende 'porch' - geplaatst. Deze gaanderij tussen de tuin en het gebouw vormt een ideale beschutte ontmoetingsplek. Vanuit het buurthuis en vanop de bankjes onder het afdak hebben bezoekers een overzicht over een groot deel van het park.

In het park, aan de zijde van de Hilarius Bertolfstraat, werd een grote, heldere, open luifel geplaatst. Die kan plaats bieden voor activiteiten die minder nood hebben aan verwarming, maar bij Belgisch weer wel een overdekt plekje uit de wind kunnen gebruiken. Hier kunnen in de toekomst buurtfeesten, marktjes en kleine optredens doorgaan.

Openbare ruimte met veel groen

De nood aan meer groen in de openbare ruimte in Ledeberg was hoog en ook daar biedt de vernieuwde Standaertsite een antwoord op. Aan de 2 ingangen naar de site, tussen de huizen langs de Hilarius Bertolfstraat en de Hoveniersstraat, brengen we het groen vanop de Standaertsite tot aan de straat. Hier nodigt een kunstwerk van de Nederlandse kunstenaar Marc Nagtzaam passanten uit om de site te bezoeken. Het kunstwerk bestaat uit een structuur die wordt overgroeid door klimplanten en zo het jaar rond zal veranderen van gedaante.

De beide toegangen nodigen bezoekers uit om elkaar te ontmoeten in een groen kader. Aan de Hoveniersstraat worden extra fietsrekken voorzien. Van daar kunnen bewoners wandelen langs de eetbare tuin. Bomen, bessenstruiken, vaste planten en gras wisselen elkaar af. Op de tuinmuren groeien klimplanten. Vóór het buurthuis is er plaats voor een terras, een fietsparcours, zandspelen of de wekelijkse boerenmarkt. Achter het buurthuis kan de buurt 3 plantenvakken omtoveren tot moestuinen.

Tussen de Hilarius Bertolfstraat en de open luifel bevindt zich nog een groenzone. Zitplekken en plantenbedden wisselen er elkaar af. Een speels pad in flagstones slingert van de moestuinvakken en luifel naar de Hilarius Bertolfstraat. Hier en daar voorziet het ontwerp grotere bomen. Onder hun kruinen zijn zitplekken voorzien.

Er is nog een 3e rechtstreekse toegang tot de site, voorzien voor Dovencentrum Compagnie Emmaüs. Zo worden zij van nabij betrokken op de site en haar activiteiten.

Openingsfeest in 2018

Op vrijdag 28 en zaterdag 29 september 2018 werd de Standaertsite feestelijk geopend. Alle buurtbewoners waren welkom. We polsten actief naar hun ideeën voor activiteiten.

Sogent, het ontwerpteam en de leden van de Standaertgroep leidden bezoekers rond. Verenigingen die al actief zijn op de site, toonden wat ze in petto hebben. Het grootste dessertbuffet ooit moest bewijzen dat de Ledebergenaren de beste dessertmakers zijn.

Verhuis Boerenmarkt

De wekelijkse boerenmarkt vind je op dit moment op de Standaersite. Op de boerenmarkt kan je producten kopen rechtstreeks van lokale boeren of producenten. 

Meer informatie over de andere activiteiten in het Botermarktpark?

Breng een bezoekje aan www.standaertsite.be.