Stadsvernieuwing in de Bloemekenswijk

Het stadsvernieuwingsproject 'Het Getouw' investeert in groen, wonen en bedrijven voor de Bloemekenswijk.

De voormalige industrieterreinen aan de oostzijde van de wijk herinneren aan het rijke textielverleden van de Bloemekenswijk. Deze terreinen krijgen een nieuw leven. Projecten zoals een bedrijventerrein voor sociale economie op de voormalige UCO-fabriekssite, de aanleg van het Bloemekenspark, de nieuwe wijk Filature du Rabot aan de Nieuwevaart maken de Bloemekenswijk levendiger.

De projecten maken deel uit van het vernieuwingsproject Het Getouw. Verweven met de Bloemekenswijk. Die naam stamt af van het weefgetouw. Dat is een knipoog naar het textielverleden in de wijk. De naam is ook een verwijzing naar de projecten die op touw worden gezet en de bedrijvigheid die er komt op de UCO-site.
De ondertitel 'Verweven met de Bloemekenswijk' duidt op de verbondenheid van de projecten met de wijk, en ook de relaties tussen de projecten onderling.

Wil je het laatste nieuws weten over Het Getouw?

Lees dan zeker deze nieuwsbrief. PDF (5.2 MB)