Opbouw parking Het Getouw in Bloemekenswijk van start

Juni 2022 moet het parkeergebouw er staan. Zowel buurtbewoners als bezoekers en werknemers van de UCO-site zullen er terechtkunnen.

Nu de grondwerken achter de rug zijn, start de opbouw van de parkeertoren Het Getouw op de voormalige UCO-site in de Bloemekenswijk. Juni 2022 moet het parkeergebouw er staan. Zowel buurtbewoners als bezoekers en werknemers van de UCO-site kunnen er terecht.

Parkeergebouw Het Getouw heeft in totaal een capaciteit van 392 parkeerplaatsen, waarvan 350 openbare. De overige 42 plaatsen zijn gereserveerd voor de dienstvoertuigen van het dienstenbedrijf van de Stad Gent. De parking is in de eerste plaats bedoeld voor de werknemers en bezoekers van de omliggende sociaaleconomische bedrijven, zodat parkeerdruk in de omliggende woonbuurt wordt vermeden en de vrijgekomen ruimte maximaal kan ingevuld worden met groen en sociale economie.

Ook voor bewoners

De Stad Gent wil het nieuwe parkeergebouw zo optimaal mogelijk gebruiken. Dat betekent dat ook bewoners uit de omliggende buurt in het parkeergebouw kunnen parkeren. Daarvoor wordt nog een regeling uitgewerkt.

In de nieuwe parking kunnen zowel werknemers en bezoekers van de UCO-site als bewoners van de Bloemekenswijk terecht. Het gebruik door de werknemers en bezoekers overdag en de bewoners 's avonds en 's nachts is perfect compatibel.  

Filip Watteeuw , schepen van Mobiliteit 

De inplanting van het parkeergebouw is zorgvuldig gekozen en zorgt ervoor dat de weg die wagens moeten afleggen op de site zo kort mogelijk is. Bovendien wordt de heraanleg van de straten en pleinen op de site meegenomen in de plannen voor de verdere fases voor het Bloemekenspark.

Sogent treedt op als bouwheer van dit parkeergebouw ter waarde van 4,3 miljoen euro. Het is een belangrijke investering in deze oude industriële site die het stadsbestuur aan snel tempo transformeert tot een levendig stadsdeel. Tegen juni 2022 willen we dit gebouw klaar hebben.

Sami Souguir , schepen van Ruimtelijke Planning en Stadsontwikkeling 

Cortenstaal en klimplanten

De parking is eenvoudig en overzichtelijk. Het gaat om een open hellingbaangarage met centraal een vide die licht, zicht en lucht in het geheel brengt. Ook opvallend is de langgerekte trap langsheen de gevel aan de Gaardeniersweg, de strakke betonarchitectuur en de accenten in cortenstaal met een gevelstructuur die klimplanten zal geleiden, en op termijn zal fungeren als groene gevel.

De bouw van de parking zal in totaal ongeveer anderhalf jaar in beslag nemen. Daarna installeert de Stad Gent, exploitant van de parking, nog controle- en betaalapparatuur en camera’s. Volgens de huidige planning is de opening van de parking voorzien in juni 2022. De kostprijs van het parkeergebouw bedraagt 4,3 miljoen euro exclusief btw. Stadsontwikkelingsbedrijf sogent treedt op als bouwheer.