Subsidies voor erkende milieu- of natuurverenigingen

Erkende Gentse natuur-en milieuverenigingen kunnen een subsidie van de Stad Gent krijgen

Waarover gaat het?

Alle erkende Gentse milieu- en natuurverenigingen én hun gebiedsspecifieke werkgroepen komen in aanmerking voor subsidies als ze voldoen aan de voorwaarden in het reglement. Startende organisaties krijgen een startsubsidie, bestaande verenigingen krijgen een werkingssubsidie.

Wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarden vind je terug in het reglement voor de subsidiëring van erkende milieu- en natuurverenigingen.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

 • Startsubsidie: forfaitair bedrag van 250 euro.
 • Werkingssubsidie: 200 euro basisbedrag + 100 euro per bonuspunt.

Wat heb je nodig?

Startsubsidie

 • het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier startsubsidie;

 • verzekeringsbewijs burgerlijke aansprakelijkheid.

​Werkingssubsidie

 • het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier werkingssubsidie;
 • de stavingsstukken voor de activiteiten;
 • een jaarverslag, door het bevoegd bestuursorgaan goedgekeurd, van het vorige kalenderjaar voor beheer en financiële toestand;
 • een bewijs van verzekering voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid.

Wat moet je doen?

 • Dien je aanvraag in vóór 31 maart.
 • Download het aanvraagformulier. Vul in en stuur per e-mail naar milieuenklimaat@stad.gent.
  Let op: De activiteiten waarvoor je een subsidie aanvraagt dateren van het voorbije kalenderjaar.
 • Na het indienen van jouw aanvraag kan de Stad Gent je om bijkomende informatie vragen over het ingediende subsidiedossier, de boekhouding van de vereniging en de activiteiten op het terrein.
 • Uiterlijk vier maanden na de uiterste indiendatum voor de subsidieaanvraag ontvang je een brief met een beslissing over de subsidiëring.

Regelgeving

Reglement met betrekking tot de subsidiëring van erkende milieu- en natuurverenigingen en gebiedsspecifieke werkgroepen van verenigingen

Gelijkaardige producten

Erkenning milieu- en natuurverenigingen

Subsidies voor erkende milieu- of natuurverenigingen