Reglement met betrekking tot de subsidiëring van erkende milieu- en natuurverenigingen en gebiedsspecifieke werkgroepen van verenigingen

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 25 juni 2012
Datum van bekendmaking
donderdag 28 juni 2012

Beschrijving

Hier vindt u het reglement met betrekking tot de subsidiëring van erkende milieu- en natuurverenigingen en gebiedsspecifieke werkgroepen van verenigingen.