Een erkend natuur­re­ser­vaat en beschermd landschap

De Bourgoyen-Ossemeersen is op verschillende vlakken een beschermd gebied.

Sinds 1974 koopt de Stad Gent gronden aan in de Bourgoyen-Ossemeersen. In 2014 is 206 hectare of 95% van de totale oppervlakte van 220 ha in eigendom van de Stad. Natuurpunt vzw heeft ongeveer zeven hectare in eigendom, het Vlaams Gewest (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek) ongeveer één hectare.

Op het gewestplan zijn de percelen hoofdzakelijk ingekleurd als natuurreservaat en natuurgebied. Het grootste deel van het gebied is ook als landschap beschermd en aangeduid als ‘Grote Eenheid Natuur’ (GEN). De hoosmolen aan de toegang Mahatma Gandhistraat is een beschermd monument.

De Bourgoyen-Ossemeersen zijn aangeduid als een ‘Important Bird Area’ (belangrijk vogelgebied) omdat er regelmatig één procent van de Noordwest-Europese populatie van de slobeend voorkomt.

In mei 2014 werd de Bourgoyen-Ossemeersen erkend als natuurreservaat voor een periode van 27 jaar. Dat betekent dat in het gebied een toegankelijkheidsregeling van kracht is.