Energiepremies voor panden bestemd voor ondernemen

Energiepremies voor Gentse bedrijfspanden: aanvraag en voorwaarden

Inhoud

Waarover gaat het?

Wil je energiebesparende maatregelen treffen in een pand bestemd voor ondernemen, dan kan je rekenen op financiële steun van de Stad Gent. 

Je kan de subsidie online aanvragen ofwel het aanvraagformulier downloaden.

Goed om weten:

 • hoe meer je isoleert, hoe hoger de premie
 • tot 10.000 euro per pand
 • ook (ver)huurders kunnen premie aanvragen
 • ook steun voor investeringen na uitvoeren van een energiescan (op basis van het advies van een energiecoach van de Stad Gent).

 

Welke subsidies kan je aanvragen? 

Subsidie voor: 

 • het aanbrengen van dakisolatie/ binnenafwerking
 • ramen
 • gevelisolatie
 • vloerisolatie
 • wand- of vloerverwarming gekoppeld aan een laagtemperatuursysteem
 • warmtepomp/warmtepompboiler
 • voor investeringen na energiescan van een energiecoach van de Stad Gent.

Wat zijn de voorwaarden?

Voor de subsidie komen een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, eigenaar of huurder in aanmerking.
Het pand is gelegen op het grondgebied Gent. 

De subsidies zijn van toepassing op:

 • bestaande panden en delen van appartementsgebouwen die tot de mede-eigendom behoren
 • panden die minimum 10 jaar oud zijn
 • panden die aangesloten zijn op het distributienet van Fluvius
 • panden die bestemd zijn voor de uitvoering van de activiteiten van een onderneming, waarvoor een inschrijving in de Kruispuntbank Ondernemingen vereist is.

Let op

 • De facturen mogen maximaal 1 jaar oud zijn
 • Je aanvraag, inclusief alle bijlagen, moet ten laatste 30 september 2022 binnen zijn.
 • De voorwaarden zijn verschillend per subsidie

Lees meer over subsidiebedragen en voorwaarden in het reglement.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De bedragen hangen af van de soort subsidie en vind je terug in het reglement.
Tip: Combineer de energiepremie met de energiepremies van Fluvius

Wat heb ik nodig?

 • Offertes, facturen, bijkomende stavingsstukken, foto’s of eventueel andere gevraagde documenten. Die documenten moet je toevoegen aan je aanvraag.
 • Ben je huurder? Op deze pagina vind je het formulier 'Toestemming eigenaar voor huurders';
 • Token of elektronische identiteitskaart, als je online wil ondertekenen;
 • Je bankrekeningnummer, ondernemingsnummer, EAN-code en Nacebel-code.

Welke stappen zijn er?

Gemakkelijk en snel: online

 • Vul online het webformulier in en laad ALLE bewijsstukken op .
 • Je krijgt een bevestiging van je aanvraag.
 • Heb je online ondertekend? Dan is je aanvraag doorgestuurd.
 • Heb je niet online ondertekend? Print dan de pdf met de samenvatting van je aanvraag af, plaats er je handtekening op en verzend ze naar het college van burgemeester en schepenen, t.a.v. de Dienst Milieu en Klimaat, Botermarkt 1, 9000 Gent.

Klassiek, minder snel en papiervretend

 • Druk het aanvraagformulier af en vul het in. Of vraag het aan via milieuenklimaat@stad.gent.
 • Voeg ALLE bewijsstukken toe.
 • Verzend je volledige aanvraag in een voldoende gefrankeerde enveloppe naar het college van burgemeester en schepenen, t.a.v. de Dienst Milieu en Klimaat, Botermarkt 1 te 9000 Gent.

De Dienst Milieu en Klimaat beoordeelt de aanvraag, adviseert het college van burgemeester en schepenen en rapporteert de beslissing aan de aanvrager.

Zijn er uitzonderingen?

Voor de subsidies komen niet in aanmerking:

 • Panden jonger dan 10 jaar en dus ook nieuwbouw die moet voldoen aan de normen van de Vlaamse EPB-regelgeving;
 • Gok-en speelzalen;
 • Automatenshops;
 • Seks/nachtclubs;
 • Panden in gebruik door een managementvennootschap;
 • Panden die door een villavennootschap geheel of gedeeltelijk worden afgestaan (ter beschikking gesteld) aan de bedrijfsleider(s);
 • Leegstaande panden die worden gerenoveerd voor een functie die niet in aanmerking komt.

Regelgeving

Subsidiereglement voor energiebesparende maatregelen voor ondernemingen voor de periode 2019-2022

Gelijkaardige producten

Subsidie verfraaiing handelspanden aanvragen