Zeldzame soort korstmos ontdekt in Sint-Baafsabdij

De soort werd nog nooit eerder in België aangetroffen en groeit normaal gezien niet midden in de stad.

In de Sint-Baafsabdij in Gent werd grove rivierkorst ontdekt, een zeldzame soort korstmos die nog nooit eerder in België werd aangetroffen. De soort groeit normaal gezien niet midden in de stad. Wellicht heeft het iets te maken met de zandsteen van de verweerde abdijmuren.

Unieke vondst

Het was Filip Fleurbaey van de Werkgroep Bryologie en Lichenologie, die mossen en korstmossen bestudeert, die in de Sint-Baafsabdij op het korstmos Staurothele rugulosa of grove rivierkorst stootte. Dries Van den Broeck, korstmossenexpert van het Agentschap Plantentuin Meise, bevestigde daarna de vondst. De soort groeit als een onopvallende groene korst op de verweerde stenen van de abdij. Grove rivierkost werd nog niet eerder in België aangetroffen.

Het is toch al een aantal jaren geleden dat er in België nog eens een korstmos werd ontdekt die nog niet eerder in ons land werd aangetroffen. Deze soort had zelfs nog geen Nederlandse naam. Grove rivierkorst komt wel voor in de meeste buurlanden, maar is ook daar heel zeldzaam.

Dries Van den Broeck, Agentschap Plantentuin Meise

Blijkbaar heeft de soort een voorkeur voor poreuze, licht-kalkhoudende steen. De Lediaanse zandsteen waarop het mos gevonden is, werd in het verleden vaak gebruikt bij de bouw van historische gebouwen in Vlaanderen. Een korstmos is trouwens geen mos. Korstmossen bestaan uit een alg en/of blauwwier én een schimmel die in symbiose leven. Ze zijn bekend om hun trage groei, meestal een paar millimeter per jaar.

Sint-Baafsabdij herbergt ook andere soorten

De ruïnes van de historische abdij huisvesten nog zeldzame en bedreigde soorten, zoals margrieten, eikvarens en pijpbloemen, bijzondere spinnen en zelfs een voor Vlaanderen unieke duizendpoot. In de muren huizen vleermuizen en gierzwaluwen. Naast grove rivierkorst groeien er bovendien nog andere zeldzame korstmossen, zoals oliestippelkorst en muurrozijnenmos.

Ons natuur­vrien­de­lij­ke groenbeheer, waarbij we minder of niet maaien, komt de biodiversiteit ten goede. De Sint-Baafsabdij is nu een hotspot voor zeldzame soorten, die we samen met burgers en experten beschermen met ons soortenplan. Van de lente tot de herfst staat de site ook open voor bezoekers.

Astrid De Bruycker, schepen van Openbaar Groen