Waardevolle natuur op een Gents perceel? Check het op de BWK Gent

Een nieuwe infobrochure helpt (ver)kopers en (ver)bouwers op weg met de online kaart van BWK Gent.

De biologische waarderingskaart (BWK) Gent is voor iedereen eenvoudig online te consulteren. Zo ga je snel na of er waardevolle natuur is op een perceel. Dat bepaalt mee wat er mogelijk is.

20 jaar BWK Gent

De Stad Gent brengt sinds 1999 de Gentse natuur in kaart in het kader van BWK Gent. Dankzij 20 jaar inventarisatie hebben we een goed idee van de spreiding en evolutie van de verschillende vegetatietypes in Gent.

De kaart kreeg een laatste grote update in 2020 aan de hand van terreinbezoeken en luchtfoto’s en wordt continu bijgewerkt.

Een stap vooruit voor bouwheren, notarissen, makelaars en kopers

Sinds eind 2021 kan iedereen met de online kaart aan de slag.

De kaart is dus niet langer alleen een gebruiksmiddel voor de Stad om de natuur nog beter te beschermen en om vergunningen verantwoord te kunnen verlenen. Bouwheren, notarissen, makelaars en kopers kunnen voortaan ook voor het gehele Gentse grondgebied zelf opzoeken of een perceel waardevolle vegetaties heeft, en welke beschermingsmaatregelen er voor de natuur gelden.

De kaart bestaat uit 3 aanklikbare lagen:

  • De laag biologische waardering toont de kwaliteit van de Gentse natuur in verschillende gradaties van minder waardevol tot zeer waardevol.
  • De laag vegetaties toont waar er in Gent bossen, graslanden en ruigtes, moerassen, stilstaande waters, parken, andere vegetaties, akkers en stedelijke gebieden zijn.
  • In de laag wetgeving krijg je een eerste indicatie van de mogelijkheden op het terrein en de eventuele juridische gevolgen: geldt er zorgplicht, ben je verplicht een omgevingsvergunning aan te vragen voor werken die vegetaties en kleine landschapselementen veranderen of is er een wijzigingsverbod? Als je bos wil verwijderen, moet je dat ook altijd compenseren.

Kleurt (een deel van) je terrein rood op de BWK Gent of twijfel je, dan neem je best zo snel mogelijk contact op met de Groendienst van Stad Gent om samen de mogelijkheden te bespreken: wat kan er en heb je hiervoor een vergunning nodig? Zulke zaken weet je best zo snel mogelijk in het koop- of bouwproces.

Als bouwheer of architect hou je best van in het begin rekening met de aanwezige waardevolle natuur. Zo vermijd je dat je project in een latere fase vertraging oploopt of afgekeurd wordt. Met wat creativiteit behou je bijvoorbeeld een open gracht of integreer je bomen of een bosje in het ontwerp van je tuin.

Aan de slag met de online kaart

Leer hoe je op de biologische waarderingskaart (BWK) Gent controleert of er waardevolle natuur aanwezig is op een perceel, en waar je rekening mee moet houden als dat het geval is.

Naar de infobrochure PDF (351.77 kB)