Voorontwerp park Nieuw Gent wordt voorgelegd aan buurt

Centraal komt een wandel- en fietspad, de rest is opgebouwd uit 'kamers', met speeltuinen, sportveldjes, moestuinen en stilteplekken.

Nieuw Gent krijgt een nieuw park, waarvan het voorontwerp nu klaar is. Centraal komt een wandel- en fietspad, de rest is opgebouwd uit 'kamers', met onder andere speeltuinen, sportveldjes, moestuinen en stilteplekken. Buurtbewoners kunnen hun mening geven tijdens een expo.

Ontmoetingsplek

Het groen tussen de sociale woningen in de Kikvorsstraat en de Edelsteenstraat in Nieuw Gent wordt heringericht tot een echt park. Na voorbereidende studies en signalen vanuit de buurt werkte de Stad aan een voorontwerp voor het park. Dat is nu klaar.

Centraal in het park komt een wandel- en fietspad. Het huidige pad speelt vandaag al de rol van ontmoetingsplaats. Op en langs het nieuwe pad komen er echter meer banken, maar ook picknicktafels en kleurrijke seizoensbeplanting. Vanuit het pad vertrekken verschillende wandelpaden naar de woningen en straten rondom.

Een centraal pad met vlakbij sportveldjes en overdekte tribunes.

Heuvelachtig duinenlandschap

Het park is opgebouwd uit verschillende 'kamers', met daarin onder andere sportveldjes, luifels, speeltuinen, moestuinen en stilteplekken. Waardevolle bomen blijven staan, en er komen nieuwe bij, met veel aandacht voor biodiversiteit en kleur. Het park krijgt een heuvelachtig duinenlandschap. Er zijn ook verschillende grachten (of wadi’s) waarlangs regenwater uit de omgeving het park kan bevochtigen en waar het water langzaam in de grond kan sijpelen.

Nieuw Gent vernieuwt, en het groen volgt. Wat nu in de buurt gekend staat als 'het gras tussen de blokken', wordt een prachtig park met kamers om in te sporten, spelen, tuinieren, tot rust te komen en elkaar te ontmoeten. Met dit eerste, veelbelovende ontwerp trekken we de wijk in. Via de feedback van Nieuw Gentenaars willen we er echt hún droompark van maken.

Astrid De Bruycker, schepen van Openbaar Groen

De werken beginnen in 2022. De aanleg van het park past in het stadsvernieuwingsproject Nieuw Gent Vernieuwt, waarbij ook zes sociale woontorens vervangen worden door nieuwe, kwalitatieve sociale woningen.

We pakken de komende jaren Nieuw Gent op een integrale manier aan om de woonkwaliteit en de leefbaarheid te verbeteren. We investeren zowel in stenen, extra groen als in mensen. Het stads­ver­nieu­wings­pro­ject Nieuw Gent Vernieuwt zal zo een hefboom vormen om de hele wijk verder vooruit te helpen.

Mathias De Clercq, burgemeester
 

Kleurrijke beplanting, avontuurlijke heuveltjes en speeltuinen.

Expo en wandelingen

Buurtbewoners kunnen de plannen bekijken tijdens een expo die de Stad organiseert. Er is een maquette van het park, er zijn toekomstbeelden en bewoners kunnen een wandeling doen met de landschapsarchitect. Tijdens de expo luisteren stadsmedewerkers naar de bewoners om uiteindelijk tot een gedragen ontwerp te kunnen komen.

De expo vindt plaats op zaterdag 26 en dinsdag 29 september 2020 op het gelijkvloers van Woontoren Jupiter (Kikvorsstraat 1069). Op zaterdag loopt de expo van 10 tot 16 uur. Er staan wandelingen op het programma om 10.30, 12.30 en 14.30 uur. Op dinsdag is de expo geopend van 16 tot 20 uur. De wandelingen zijn om 16.30 en 18.30 uur. Bewonersgroepen en andere organisaties kunnen de weken erna ook nog een afspraak op maat maken.