Reigerspark wordt groen buurtparkje met buitenklas en hangmatten

De Stad Gent koopt het Reigerspark in de buurt van het Sint-Pietersstation om het volgend jaar in te richten als buurtparkje.

De Stad Gent koopt het Reigerspark in de buurt van het Sint-Pietersstation om het volgend jaar in te richten als buurtparkje met een voorpleintje, een mozaïekmuur en een podium voor een buitenklasje. Er komen ook hangmatten en zitstammen, maar de 'verwilderde' natuur blijft behouden. De buurt besliste mee over het ontwerp.

Uit het Burgerbudget

Het project kwam mee tot stand dankzij enkele buurtbewoners, de werkgroep Sint-Pieters-Buiten, het nabijgelegen Lucernacollege en vzw Mozaïek, een dagcentrum voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Hun voorstel om van de plek een groen buurtparkje te maken, kreeg in 2017 een subsidie uit het 'Burgerbudget'. Zij werkten ook actief mee aan het voorontwerp.

Dit is echt een prachtig voorbeeld van hoe buurtbewoners en de Stad samen zorgen voor meer openbaar en voor iedereen toegankelijk groen, in een buurt die dichtbebouwd is. Dat is trouwens een van de belangrijkste prioriteiten in ons beleid: meer groen dicht bij huis, waarvan iedereen kan genieten.

Astrid De Bruycker , schepen van Openbaar Groen

Ontmoeten, onthaasten en spelen

Volgend jaar wordt het Reigersparkje dan ook ingericht als openbaar park met een voorpleintje, picknicktafel en mozaïekmuur. Er komt ook een multifunctioneel podiumelement voor buitenklasjes, een boekenschuif en hangmatten en zitstammen om even uit te rusten. Het wordt een plek waar buurtbewoners elkaar ontmoeten, pendelaars onthaasten en kinderen spelen. De buurt wilde ook de groene, 'verwilderde' sfeer van het parkje behouden. De Stad Gent beschermt er dus de bestaande natuur, die zich spontaan verder mag ontwikkelen.

Herbestemming

De Stad investeert al geruime tijd in de aankoop van gronden om groen te realiseren of open te stellen, en besliste in dat kader om de gronden van het Reigerspark in de stationsbuurt Gent Sint-Pieters te kopen voor 684.000 euro. Het stukje groen van 0,2 hectare was eigendom van de Vlaamse overheid en een restant van een oud hoeveterrein.

Het Reigerspark is opgenomen in het ontwerp RUP Groen en wordt herbestemd van woongebied naar parkzone. Dat geeft de buurt de zekerheid dat er niet kan gebouwd worden. Nu is enkel de inkomzone vrij toegankelijk, en het centrale bosgedeelte enkel voor activiteiten of op vraag. Na de inrichting wordt het parkje volledig opengesteld.