Rabot krijgt nieuw buurtpark aan Blaisantkerk

Het park zal voor de dichtbebouwde wijk een groene verademing zijn met ruimte om te spelen en te moestuinieren.

Op de site van de Blaisantkerk start op 26 april 2021 de aanleg van een nieuw buurtpark. Het park zal voor de dichtbebouwde wijk een groene verademing zijn met ruimte om te spelen en te moestuinieren. Ook het kerkplein aan de Blaisantvest wordt een ontmoetingsplek.

Groene ruimte met moestuin

De Stad vormt het binnengebied achter de Blaisantkerk, voorheen 'Maria Goretti', om tot een buurtpark van ongeveer 300 vierkante meter. Kinderen zullen er kunnen genieten van een avontuurlijke speeltuin. Er komen ook verschillende zithoeken en terrassen. De bomen blijven staan en er komt bloemrijke beplanting bij om het park in alle seizoenen aantrekkelijk te maken.

Ook het 100 vierkante meter grote kerkplein aan de Blaisantvest wordt heraangelegd tot een ontmoetingsplaats met veel groen, een veilig fietspad en een nieuwe verhoogde bushalte. Een centraal pad zorgt ervoor dat voetgangers en fietsers vlot kunnen bewegen tussen de Blaisantvest, de Gasmeterlaan, de Kaprijkestraat en de ingang van de school Blaisantnest.

De betrokkenheid van de buurt bij dit project is groot, het ontwerp is gemaakt op basis van heel wat inspraak. Tegen het einde van het jaar is het park klaar en krijgt Gent er opnieuw een fijne groene plek bij in een dichtbebouwde en -bevolkte wijk. Het park krijgt nog een officiële naam, die ook in samenspraak met de buurt zal worden gekozen. 

Astrid De Bruycker, schepen van Openbaar Groen en Participatie

Zone voor de buurt

De bewoners, die voordien zeer actief moestuinierden op het terrein, krijgen een afzonderlijk deel van het park dat ze zelf kunnen inrichten. Moestuinen kunnen er een plek krijgen, maar bijvoorbeeld ook een border met bloemen of kleinfruit zoals bessen.

De Stad Gent ontwierp het park na verschillende inspraakmomenten met alle betrokken partners: DOIC vzw (Blaisantkerk), School Blaisantnest, Tabor (netwerk van autonome sociale ondernemingen en scholen) en de buurtbewoners. Bij het ontwerp werd rekening gehouden met volgende wensen: een buitenklasje, de opvang van regenwater, een avontuurlijke speelzone, poortjes aan de toegangen en achterpoortjes voor aanpalende buitenruimtes en bloemenrijke planten.