Project Maria Goretti

Een nieuw buurtpark voor de school en de buurt.

Maria Goretti speelplaats
Speelplaats aan Maria Goretti

Project in ’t kort

In voorbereiding
Rabot - Blaisantvest
  • Openbaar groen en begraafplaatsen
  • Ontmoeten

Dit project maakt deel uit van het programma Bruggen naar Rabot

De Blaisanterie

De Blaisantkerk (voorheen de Maria Gorettikerk) werd gerenoveerd tot een ruimte voor allerlei niet-commerciële activiteiten. De buurt en Blaisantnest, de school in de buurt, worden de belangrijkste gebruikers.

De kleine winterkapel met sacristie werd omgevormd tot multifunctionele ontmoetingsplaats voor de buurt door vzw DOIC (eigenaars van de kerk) met financiële steun van stad Gent. Die krijgt de naam 'Blaisanterie'.

De Stad, die sinds 2005 eigenaar is van de gronden achter de kerk, heeft een  buitenterras aangelegd zodat de Blaisanterie rechtsreeks aansluit op het nieuw buurtparkje.

De buurt kreeg een nieuw parkje

De Stad heeft het  binnengebied achter de Blaisantkerk omgevormd  tot een buurtparkje en kreeg de naam Herman Pillaertpark. Dat bestaat uit twee delen. Een centraal pad zorgt ervoor dat voetgangers en fietsers vlot kunnen bewegen tussen de Blaisantvest, de Gasmeterlaan, de Kaprijkestraat en de ingang van de school.
In het ene deel, achter de kerk, is er een terraszone die aansluit op de buurtontmoetingsruimte in de kerk. Aan de kant van de school, in het verlengde van de speelplaats, is er een buitenklasje en een avontuurlijke speelzone voor de kinderen in de buurt.
In het andere deel, het Buurtlabo, gingen de bewoners zelf aan de slag om de inrichting vorm te geven. De buurtwerkers en de wijkregisseur hielpen hen daarbij. De tijdelijke moestuintjes zullen zeker een plaatsje krijgen, want die zijn een echt succes. 
Ook het voorplein van de kerk krijgt nieuw groen, een veilig fietspad en een verhoogde bushalte.
De Groendienst ontwierp het park, na inspraak met buurtbewoners en verenigingen in de buurt.
 

Locatie