Maria Goretti speelplaats
Speelplaats aan Maria Goretti

Project Maria Goretti

Een nieuwe ontmoetingsplaats en buurtpark op komst.

Project in ’t kort

In voorbereiding
Rabot - Blaisantvest
  • Openbaar groen en begraafplaatsen
  • Ontmoeten

Dit project maakt deel uit van het programma Bruggen naar Rabot

Samen uitkijken naar de Blaisanterie

De Maria Gorettikerk werd gerenoveerd tot een ruimte voor allerlei niet-commerciële activiteiten. De buurt en de school worden de belangrijkste gebruikers.

De kleine winterkapel met sacristie werd omgevormd tot multifunctionele ontmoetingsplaats voor de buurt door vzw DOIC (eigenaars van de kerk) met financiële steun van stad Gent. Die krijgt de naam 'Blaisanterie'.

De Stad, die sinds 2005 eigenaar is van de gronden achter de kerk, zal een buitenterras aanleggen zodat de Blaisanterie rechtsreeks aansluit op het nieuw buurtparkje.

De buurt krijgt een nieuw parkje

De Stad vormt het binnengebied achter de Maria Gorettikerk om tot een buurtparkje. Dat zal uit twee delen bestaan. Een centraal pad zorgt ervoor dat voetgangers en fietsers vlot kunnen bewegen tussen de Blaisantvest, Gasmeterlaan, Kaprijkestraat en de ingang van de school Blaisantnest.
In het ene deel, achter de kerk, komt een terraszone die aansluit op de buurtontmoetingsruimte in de kerk. Aan de kant van de school, in het verlengde van de speelplaats, komt een buitenklasje, en een avontuurlijke speelzone voor de kinderen in de buurt.
In het andere deel, het Buurtlabo, gaan de bewoners zelf aan de slag om de inrichting vorm te geven. De buurtwerkers en de wijkregisseur helpen hen daarbij. De tijdelijke moestuintjes zullen zeker een plaatsje krijgen, want die zijn een echt succes. Net zoals de fietsherstelplaats. Enkele buurtbewoners werken nu al aan een ontwerp voor deze zone, samen met de buurtwerkers en een achitect uit de wijk.
Ook het voorplein van de kerk krijgt nieuw groen, een veilig fietspad en een verhoogde bushalte.
 

Locatie