Licht aangepast RUP Groen na openbaar onderzoek

Het definitieve eindontwerp wordt op 27 september 2021 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Groen of RUP Groen is licht aangepast na een openbaar onderzoek dat vooral positieve reacties teweegbracht. Het definitieve eindontwerp wordt op 27 september 2021 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Positieve reacties

Het eindontwerp van het RUP Groen ligt vast. Het plan, dat bestaande groengebieden in Gent planologisch beschermt en bosuitbreiding, natuurontwikkeling en extra parken mogelijk maakt, wordt op 27 september aan de gemeenteraad voorgelegd.

Het RUP werd licht aangepast na overleg, onder meer met de betrokken grondeigenaars en landbouwers, en na het onafhankelijke advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro), maar de doelstellingen en ambities blijven overeind. Er komt 115 hectare extra groen, waarvan 30 hectare bos. Daarnaast wordt 109 hectare bestaand publiek toegankelijk groen beschermd, net zoals 148 hectare natuur en bos.

Opvallend was het aantal positieve reacties dat tijdens het openbaar onderzoek binnenkwam. Van de 952 reacties waren er 775 steun­be­tui­gin­gen. Dat toont hoe gedragen dit plan is bij de Gentenaars. Met dit pionierswerk geven we dan ook in één klap 370 hectare of 557 voetbalvelden een groene bestemming én juridische bescherming.

Astrid De Bruycker , schepen van Openbaar Groen

Aanpassingen

De beperkte aanpassingen hebben meestal te maken met de context op het terrein, zoals het behoud van de spoedweg naar de helihaven in het bos op de UZ-site of het behoud van de mogelijkheid om een nieuw fietspad aan te leggen op de campus Schoonmeersen. Ook in het kader van de privacy van bewoners zijn enkele aanpassingen gebeurd, zoals het schrappen van een private toegangsdreef uit het onteigeningsplan.

Belangrijk is ook dat de impact op landbouwers nog wordt verzacht met extra ondersteunende maatregelen. En tot slot is er nog de grootste wijziging, het schrappen van het ‘Buffalopark’ in Gentbrugge, het nieuwe park dat in de toekomstige Ecowijk zou komen. Na een aanvechtingsprocedure bestaat de kans dat er voor die wijk een aangepaste verkavelingsvergunning moet komen waarbij de exacte contouren van het park nog kunnen veranderen.

Het was niet logisch om de exacte contour van een parkzone die mogelijk opnieuw bedacht moet worden strikt vast te leggen in een RUP. Het blijft natuurlijk wel de uitdrukkelijke ambitie om, indien een aangepast pro­ject­voor­stel voor de Ecowijk moet worden opgemaakt, een wijkpark te voorzien.

Sami Souguir , schepen van Ruimtelijke Planning

Waar vind ik de plannen

Het volledige RUP, met de bijbehorende plannen en bijlagen, en het onteigeningsbesluit met de onteigeningsplannen, staat na goedkeuring door de gemeenteraad op stad.gent/rupgroen. Iedereen kan de plannen ook inkijken bij de Balie Bouwen, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, na afspraak op stad.gent/baliebouwen of op 09 266 79 50.