Gevel- en straattuinen mogen voortaan nog wat groter

Een geveltuin mag 60 centimeter voor de gevel uitkomen in plaats van 30, en je mag een plantvak van meer dan 12 vierkante meter beheren.

 

Om Gentenaars nog meer te motiveren samen het groen in hun straat te beheren, is er vanaf 1 november 2021 een vernieuwd reglement voor gevel- en straattuinen. Een geveltuintje mag voortaan 60 centimeter voor de gevel uitkomen in plaats van 30, en je kan nu ook een plantvak groter dan 12 vierkante meter als straattuin beheren.

Grotere geveltuintjes

In Gent zijn er op dit moment al meer dan 4.370 geregistreerde geveltuinen. Om het aanleggen van een geveltuintje nog aantrekkelijker te maken, stelt de Stad Gent nu het reglement bij. Een geveltuintje mag vanaf 1 november 60 centimeter voor de gevel uitkomen in plaats van 30. Bij een klimplant gaat het om 40 centimeter. Een geveltuin mag nu ook tot aan de scheidingslijn van de buren komen. Voorheen moest er 30 centimeter afstand zijn. Ook de afboording mag hoger: tot 10 centimeter boven het trottoir. Als een geveltuintje niet meer beheerd wordt door de bewoner, zal de Stad Gent het tuintje bovendien niet meer automatisch verharden. Zo kan het regenwater in de grond blijven insijpelen.

Met het nieuw reglement geven we de geveltuinen een duw in de rug. Elk geveltuintje is een kleine ingreep op zich, maar met enkele duizenden zijn ze een mooi gebaar en duurzaam signaal in onze stad.

Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit

Grotere straattuinen

Ook de regels voor straattuinen veranderen. Dat zijn plantvakken op het openbaar domein die grenzen aan een voet- of fietspad, parkeerplaats of straat en waarvan Gentenaars peter of meter kunnen worden. In Gent zijn er nu 367 dergelijke straattuinen. Voorheen konden buurtbewoners zich enkel ontfermen over plantvakken van maximaal 12 vierkante meter, maar die limiet wordt nu geschrapt. Uit onderzoek is immers gebleken dat bewoners zich met evenveel liefde over grotere plantvakken buigen.

We willen inwoners echt de kans geven ook van de plantvakken hun stukje groen, hun straattuin te maken. Het brengt hen samen en zorgt voor kleur en gezelligheid. Wie de handen uit de mouwen steekt, zal er ook buren, vrienden of collega’s voor warm maken. Samen maken we de stad en doen we de wijken bloeien.

Astrid De Bruycker, schepen van Openbaar Groen, Participatie en Buurtwerk