Gent pleit voor klassiek sta­tie­geld­sys­teem ten laatste in 2025

In een brief aan de Vlaamse overheid verduidelijkt het Gentse stadsbestuur zijn keuze voor een klassiek systeem, en geen digitaal.

Het Gentse stadsbestuur pleit voor een klassiek statiegeldsysteem, en dat ten laatste in 2025. In tegenstelling tot een digitaal systeem legt een klassiek systeem de verantwoordelijkheid bij de producent, en niet bij de consument. In een brief aan de Vlaamse overheid verduidelijkt het stadsbestuur zijn standpunt.
 

De Vlaamse overheid wil in de strijd tegen zwerfvuil statiegeld invoeren op blikjes en plastic flessen. Of dat met een klassiek dan wel met een digitaal systeem gebeurt, wordt nog dit jaar beslist. Gent, sinds 2018 lid van de statiegeldalliantie, pleit in een brief aan de Vlaamse overheid voor een klassiek systeem. Een systeem dat werkt, niemand uitsluit, de stadsorganisatie niet op kosten jaagt en geen onnodige ruimte inneemt.

Zo’n systeem moet de verantwoordelijkheid bij de producent leggen en mag de kosten niet afwentelen op de consument. Het systeem moet eenvoudig, helder en bruikbaar zijn voor iedereen, en mag ook geen druk leggen op het openbaar domein. Zo is ruimte opofferen voor extra vuilnisbakken voor pmd-afval een verkeerde keuze.

De drie proefprojecten van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) om een digitaal systeem te onderzoeken, zijn volgens de Stad Gent bovendien niet te rijmen met de Gentse context. De schaal is te klein, er werden te weinig doelgroepen betrokken en er werd geen rekening gehouden met de uitdagingen van een centrumstad.

Deadline blijft 2025

Het Gentse stadsbestuur kiest dan ook ondubbelzinnig voor een klassiek systeem, en dat mét behoud van de deadline van 2025. Al kan altijd onderzocht worden hoe een vrijblijvend, digitaal systeem enkel voor thuisgebruik in de toekomst een meerwaarde kan betekenen.

Het draagvlak voor statiegeld is groot. Wij vragen dan ook het klassieke systeem, omdat het toegankelijk is voor elke Gentenaar. Een snelle invoering is essentieel, al is het maar uit respect voor wie dag in dag uit instaat voor onze netheid.

Bram Van Braeckevelt , schepen van Netheid

Als Stad worden wij dagelijks geconfronteerd met heel wat zwerfvuil. Niet­te­gen­staan­de we grote inspanningen leveren om ons openbaar domein net te houden, blijft het dweilen met de kraan open. Daarom zijn we al langer voorstander van statiegeld op flessen en blikjes via het klassieke systeem. We roepen de Vlaamse regering op om hier zo snel mogelijk werk van te maken.

Mathias De Clercq , burgemeester