Eerste toekomstboom geplant, dit voorjaar nog 40 te gaan

Een toekomstboom is een alleenstaande boom op een plein of straat die de ruimte krijgt om 100 jaar oud te worden.

In de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham hebben de Stad Gent en het Gents MilieuFront (GMF) vandaag, op dinsdag 25 januari 2022, een eerste toekomstboom geplant. Dat is een alleenstaande boom op een plein of straat die de ruimte krijgt om minstens 100 jaar oud te worden. Dit voorjaar alleen al komen er 41 toekomstbomen op 10 door de Gentenaars gekozen locaties.

De eerste toekomstboom zal groeien in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham op het grasveld tussen de Stokerijstraat en de Désiré Fiévéstraat. De wintereik is nu nog klein, zo'n 3 meter, maar binnen 20 jaar is het een indrukwekkend exemplaar van 20 meter. De Stad Gent plant jaarlijks veel bomen die een lang leven beschoren zijn, maar toekomstbomen zijn bomen in de stad die voldoende ruimte en garanties krijgen om minstens 100 jaar onbezorgd te groeien. Zo worden ze ijkpunten voor een aangename omgeving, de beleving van de buurt en de biodiversiteit in de stad.

Met de toekomstbomen krijgen buurtbewoners, hun kinderen, kleinkinderen en hun nageslacht er gezellige plekken voor ontmoetingen bij. Dat de locaties door Gentenaars zelf werden aangebracht, in samenwerking met het Gents MilieuFront, toont hoe betrokken ze zich voelen bij wat er in hun wijk gebeurt. Ook ons groenbeleid maken we samen.

Astrid De Bruycker , schepen van Openbaar Groen

We maken in de stad bewust ruimte voor ontharding en groen. Dat biedt ons de kans om bomen te planten die we kunnen laten doorgroeien tot monumentale bomen. Dat verrijkt de publieke ruimte voor iedereen en draagt bij aan een klimaatrobuuste stad.

Filip Watteeuw , schepen van Publieke Ruimte

Het project is een initiatief van het GMF en de Stad Gent. Dit voorjaar worden er 41 toekomstbomen op 10 locaties aangeplant. De locaties werden bovendien niet zomaar gekozen, op initiatief van het GMF konden Gentenaars zelf suggesties doen. Ook de volgende plantseizoenen komen er heel wat toekomstbomen bij, op nog eens een 40-tal locaties.

Nieuwe, grote bomen aanplanten in een stedelijke context helpt ons het hoofd te bieden aan de vele uitdagingen die gepaard gaan met klimaatverandering. Bomen zijn immers niet alleen mooi, ze creëren schaduw en verkoeling in de zomer. Ze zorgen voor een betere luchtkwaliteit en opvang van regenwater, een hogere biodiversiteit, en een aangename leefomgeving.

Dirk Waelput , vrijwilliger Gents MilieuFront (GMF)