Begijn­hof­d­rie­spark krijgt grondige opfrisbeurt

Met nieuwe paden en banken, spelprikkels en extra groen wordt het een nog aangenamere plek voor de buurt om te vertoeven.

De groenzone in het Elisabethbegijnhof, het Begijnhofdriespark, krijgt een grondige opfrisbeurt. Met nieuwe paden en banken, spelprikkels en extra groen wordt het een nog aangenamere plek voor de buurt om te vertoeven.
 

Meer structuur

Het centrale grasplein blijft behouden, maar nieuwe wandelpaden en planten brengen meer structuur. Zo worden er onder andere 6 winterlindes aangeplant. Er komen ook lage struiken, zodat het geheel overzichtelijk blijft. Banken, extra vuilnisbakken en nieuwe verlichting aan de rand van het park zorgen voor meer comfort voor de bezoekers. Ook aan rolstoelgebruikers werd gedacht: alle paden zijn toegankelijk voor rolstoelen, naast de banken komt er extra verharding en de boordstenen aan de paden worden verlaagd.

Een parcours met houten spelelementen nodigt de buurtkinderen en de kinderen van de buurtscholen dan weer uit om te ravotten, zonder daarbij de rust in de rest van de groenzone te verstoren. Elke functie krijgt een duidelijke plek. Het ontwerp houdt een evenwichtige balans tussen voldoende speel- en beleefruimte, cultuurhistoriek en biodiversiteit.

De nieuwe inrichting van het park kwam tot stand in samenspraak met buurtbewoners en organisaties die actief zijn in en rond het begijnhof. We maken er een nog aangenamere ont­moe­tings­plek van voor de buurt, waar ook de nodige rust is.

Astrid De Bruycker, schepen van Openbaar Groen

Timing

De werken beginnen op 15 maart 2021 en zijn afgerond in mei, maar het park blijft in juni gesloten om het gras te laten groeien. In november en december wordt de laatste hand gelegd aan de beplanting.

De hinder voor de buurt wordt zoveel mogelijk beperkt. De zone voor de kerk blijft tijdens de werken autovrij, ze dient als uitwijkmogelijkheid voor de scholen in de buurt om er te spelen. Het werfverkeer rijdt via de Sophie van Akenstraat, langs het noorden van het park en de Edmond Boonenstraat. Tijdens de spitsuren van de scholen rijden er geen werfwagens.