Al bijna 300 straattuintjes met peter of meter

In Gent zijn er nu 295 straattuinen, plantvakken van maximaal 12 vierkante meter, met een peter of meter. Wie meldt zich aan als de 300ste?

In Gent zijn er nu 295 straattuinen, plantvakken van maximaal 12 vierkante meter, die een peter of een meter hebben. Vooral in dichtbevolkte wijken zoals de Rabotwijk en Muide is het een succes. In de Grensstraat in de Bloemekenswijk nam één school maar liefst 11 straattuinen onder de vleugels, voor elke klas eentje.

Verrassing voor 300ste

Straattuintjes zijn plantvakken op het openbaar domein van maximaal 12 vierkante meter met of zonder boom. In Gent zijn er sinds de lancering in april 2019 al 295 straattuintjes die een peter of meter hebben. De peter of meter staat in voor de beplanting en/of het onderhoud. Vooral in dichtbevolkte buurten zoals de Rabotwijk en Muide-Meulestede adopteerden Gentenaars straattuinen. In de Grensstraat in de Bloemekenswijk nam één school zelfs 11 straattuinen onder de vleugels, voor elke klas eentje. Maar de Stad Gent zoekt nog meer peters en meters. Wie zich als 300ste adoptieouder aanmeldt, krijgt een pakket met 50 bloembollen om te planten in de straattuin.

Hier bloeit de buurt

De Stad Gent sluit een verzekering af voor alle peters en meters. Daarna komt er een bordje bij de straattuin met het opschrift ‘Hier bloeit de buurt’. Dat is het signaal dat niet de Stad maar de buurt de straattuin onderhoudt. Bewoners kunnen zelf een straattuin beplanten, maar ook de Stad kan planten voorzien. Wie wil dat de Stad de straattuin beplant, moet voor eind november een aanvraag indienen.

Samen maken we de stad, en doen we de buurten bloeien. De straattuinen zorgen voor meer sociale contacten tussen buren. Met bijna 300 straattuinen in anderhalf jaar tijd neemt het project een vliegende start. De ervaring leert dat buurbewoners het groen in de straattuinen meer respecteren als het door buren onderhouden wordt. Er worden minder fietsen in gestald, en dichtbegroeide straattuinen trekken minder sluikstort aan.' 

Astrid De Bruycker, schepen van Openbaar Groen en Buurtwerk

Dit jaar ook al 794 extra geveltuinen

Gentenaars kunnen ook zelf een geveltuin aanvragen of zelf aanleggen. 2020 was een recordjaar: bewoners legden met steun van de Stad maar liefst 794 geveltuinen aan. Zo tellen de Heiveldstraat, de Spitaalpoortstraat, de Engelstaat en de Toekomststraat in Sint-Amandsberg nu samen meer dan 160 geveltuinen. Gentenaars die nog een stapje verder willen gaan, kunnen een groenslinger aanvragen. Een groenslinger verbindt twee geveltuinen die tegenover elkaar liggen. Groenslingers spotten kan onder meer in de Meelstraat, de Wazenaarstraat en de Ooilamstraat.