Meld de aanleg van uw geveltuin

Hier kunt u melden dat u een geveltuin aanlegt.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Als uw trottoir voldoende plaats biedt, mag u een geveltuin aanleggen. Lees hieronder de voorwaarden.

Omdat geveltuinen goed zijn voor de stad en haar bewoners, maken we de aanleg ervan zo makkelijk mogelijk. Geen rompslomp meer. U meldt enkel waar uw geveltuin komt. Daarna kunt u meteen aan de slag.

Voorwaarden

Voor een geveltuin heeft u plaats nodig. Meet dus eerst goed uit of die er wel is.

  • Loodrecht op de gevel gemeten, mag een straatgeveltuintje maximaal 30 cm breed zijn. Op 3 m hoogte mag het verbreden tot 60 cm.
  • Is het trottoir minder dan 2 m breed, dan moet u een doorgang van minstens 1,20 m vrij houden. Is het trottoir meer dan 2 m breed, dan moet een doorgang van minstens 1,50 m vrij blijven. Dat betekent dat u uw geveltuin ter hoogte van obstakels misschien zal moeten versmallen of onderbreken.
  • Uw geveltuin moet op 30 cm afstand blijven van het huis van uw buren, tenzij uw buren ermee akkoord gaan om daarvan af te wijken.
  • Een klimhulp mag tot 20 cm uitsteken.
  • De afboording van uw tuintje mag minimaal 2 cm en maximaal 10 cm boven het trottoir uitsteken. De afboording is inbegrepen in de maximale breedte van 30 cm van de geveltuin.

Procedure

U kunt op 2 manieren melding maken van uw geveltuin. Bel naar Gentinfo (09 210 10 10) of vul het webformulier in.

Na deze melding, mag u starten met de aanleg van uw geveltuin.

Stad.gent regelgevingen