Bouw mee aan de Gentse kanaaldorpen en -zone

Informatie over Wijk van de Maand, wijkdebatten, klankbordgroepen, ...