Succesvolle boomaanplant Oostdonk

In februari maakten zo'n 80 vrijwilligers de Moervaartvallei een stukje groener door in Mendonk bijna 2.500 bomen te planten.

Zo'n 80 vrijwilligers maakten de Moervaartvallei in februari een stukje groener door in Mendonk bijna 2.500 bomen te planten.
De aanplanting maakte deel uit van het landinrichtingsplan Moervaartvallei dat de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) coördineert. In totaal worden tijdens het plantseizoen van voorjaar 2024 6,9 ha bomen aangeplant.
Dat nieuw stuk groen vormt een eerste deel van een groenblauwe as langs de Zuidlede en de Moervaart. 

De bedoeling is de boskernen te versterken om een zo groot mogelijk stuk aaneengesloten loofbos te maken.