Geschiedenis van Gentbrugge

Ooit al van het Kamp of Zwarte Fles gehoord? En waaraan ontlenen ze hun naam? Dit en meer ontdek je over de geschiedenis van Gentbrugge.

Het deelgebied Dries behoort tot één van de oudste historische kernen van de Gentbrugge. Met als centrum een driehoekig plein: de eigenlijke dries, en als grenzen de straten Voordries en Achterdries.

Het Kamp, een deelgebied van de Gentbrugse Dries zou zijn oorsprong vinden in een Romeins kamp, maar daar zijn nooit concrete bewijzen voor gevonden. Wel kende het Kamp in de late Middeleeuwen minstens één site met walgracht. Veel van deze omgrachte sites ontwikkelden zich later tot huizen van ‘plaisance’ of kastelen als buitengoed eigendom van de Gentse gegoede burgerij of adel. Zoals bijvoorbeeld 'Hof de Guchteneëre'.

Tegelijkertijd kwamen er ook nieuwe, voornamelijk kleine kastelen met parken bij, zoals het zogenoemde kasteeltje De Schrijver van 1882 aan de Varendries. Dit was het typische landschapsbeeld rond de dries tot in de jaren 1960.

De jongste decennia ontpopt de driessite zich als een nieuw woongebied.

Zwarte Fles vormt het meest noordoostelijke deel van Gentbrugge en dankt haar naam aan de loop van de Oude Schelde en haar oeverstroken die enkel in de zomerperiode als graasland of bleekweiden bruikbaar waren. In 1870-1874 werd de meanderende Scheldebocht afgesneden en vervangen door de huidige loop.

In de latere 20ste-eeuw volgde de aanleg van de autosnelweg E17 dwars doorheen het overstromingsgebied van de Schelde. Steeds meer stroken van dit oorspronkelijke overstromingsgebied worden opgehoogd en als nieuwe woonzone bruikbaar gemaakt.

Deelgebied Sportplein behoort tot een veel ruimer gebied met een voor kort nog landelijk voorkomen: ‘de Biesten’. De verstedelijking sinds de 20ste-eeuw omvat zowel grootschalige sportinfrastructuur als een woongebied in volle expansie.

Coninxdonck is het zuidoostelijk deelgebied van Gentbrugge, vlakbij de Gentbrugse Meersen. De naam Coninxdonck of Koningsdonk verwijst naar een middeleeuwse omgrachte site, samengesteld uit een omwald opperhof, waar zich het centrale huis bevond en een omwald neerhof met hoeve en dienstgebouwen. Het neerhofcomplex werd later tot een kasteel uitgebouwd.

Ondanks de jongere aanpassingen zijn het 19de-eeuwse kasteel en zijn landschapspark nog goed herkenbaar. Buiten het landgoed Koningsdonk werd het deelgebied tot voor kort vooral gekenmerkt door landbouw, met verspreide schaarse bebouwing. Dit traditionele landschapsbeeld werd steeds meer vervangen door verkavelingen met recente bebouwing.