Lancering project 'Digitaal Werkt'

De actiegroep 'Digitale dienstverlening en bemiddeling. Toegankelijk voor iedereen' stelt nieuw project voor: Digitaal Werkt!

Project 2019 - 2020

Digitaal Werkt zet in op 3 sporen:

  1. Korte, laagdrempelige vorming voor de doelgroep;
  2. Ondersteuning van de digitale bemiddeling voor de begeleiders door te werken met e-ambassadeurs;
  3. Een ICT-steward ondersteunt tijdelijk de doelgroep en de begeleiders.

Vanaf 1 mei zal onze nieuwe projectcoördinator, Maria Euwema, deze 3 sporen stroomlijnen en op elkaar afstemmen.

Actiegroep 'Digitale dienstverlening en bemiddeling. Toegankelijk voor iedereen'

Binnen onze maatschappij, en zeker in de toekomst, wordt digitaal de norm. De actiegroep 'Digitale dienstverlening en bemiddeling. Toegankelijk voor iedereen' maakte hieromtrent een analyse van de digitale drempels die werkzoekenden, intermediairs, organisaties en werkgevers ervaren.

Daarnaast formuleerde de actiegroep aanbevelingen naar VDAB, werkgevers en intermediairen om de dienstverlening voor iedereen toegankelijk te maken.