Samenleven in de wijk

Spontane ontmoetingen stimuleren

De wijken Dampoort en Sint-Amandsberg zijn samengesteld uit verschillende buurten, vaak met een eigen identiteit. Wijkcomités, buurtorganisaties en bewonersgroepen zorgen vandaag al voor heel wat leven in de brouwerij. Het inplanten van gemeenschapsvoorzieningen, zoals scholen, welzijnscentra of ontmoetingsruimteskunnen de wijken levendiger maken. Ook de combinatie van diverse functies creëert volop kansen voor spontane ontmoetingen.