Waarom een stadsvernieuwingsproject in Dampoort en Sint-Amandsberg?

Dampoort - Sint-Amandsberg is een verzameling van buurten met elk hun eigen karaktertrekken. Omdat we de buurten willen verbinden en onderzoeken hoe ze elkaar kunnen versterken, brengen we dit hele gebied onder in één en hetzelfde stadsvernieuwings­project. Dat kreeg de naam 'En Route'.

Met het stadsvernieuwingsproject wil de Stad Gent:

  • de publieke ruimte inrichten op maat van het gebied en zijn bewoners

  • de wijken laten bloeien van onderuit

  • pionieren, ondernemen en vernieuwen stimuleren

Om de toekomstplannen voor Dampoort en Sint-Amandsberg verder vorm te geven, ging de Stad in zee met het Gentse studiebureau Maat-ontwerpers, in samenwerking met Common Ground. Dit ontwerpteam werkte op het gebied een langetermijnvisie uit, ook nog conceptstudie genoemd.

De langetermijnvisie is geen einddocument maar een startpuntwaarop de stadsdiensten, de bewoners en de wijkorganisaties de komende jaren verder bouwen. Schetsen, ontwerpen en droombeelden zijn in hoofdzaak bedoeld om de discussie te voeden. Sint-Amandsberg is een wijk met goesting. Er beweegt veel in de wijk, vanuit bewonersgroepen, verenigingen en organisaties van ondernemers. Met ‘En Route’ wil de Stad Gent maximaal ruimte geven aan deze dynamiek.

De studie behandelt zes grote thema’s. Klimaatneutraliteit en kindvriendelijkheid lopen daar als rode draad doorheen.