Meer groen

Parken verbinden en openbaar maken

Het groen in de wijken Dampoort en Sint-Amandsberg is vandaag erg versnipperd en vaak verborgen. Daarom is het belangrijk om niet alleen nieuwe groenzones aan te leggen, maar ook de bestaande groenzones met elkaar te verbinden en openbaar te maken. Zo spelen de groene assen langs het spoor en de Schelde een grote rol. Ook diverse kleinere parkjes dragen hiertoe bij.

Tegelijk zijn er in de Dampoortwijk al verschillende parken die vandaag te weinig worden gebruikt, omdat ze wat verscholen liggen, omdat ze onvoldoende aantrekkelijk zijn of omdat er weinig te beleven valt.

Vooral aan de kant van de Dampoort moet er groen bijkomen. Niet eenvoudig in een dichtbebouwde omgeving. Daarom zet de Stad in op meerdere pistes:

  • Bestaande groene plekken uitbreiden of met elkaar verbinden.
  • Kleinere verborgen groenzones zichtbaar maken.
  • Inzetten op nieuwe, kleine groenelementen.
  • Een groene invulling geven aan spel- en sportinfrastructuur en parkeerruimtes.

Het Azaleapark en het Potuitpark zijn twee mooie voorbeelden. Meer uitnodigende toegangen of nieuwe buurtfuncties in de nabijgelegen gebouwen kunnen deze groenzones een stuk aantrekkelijker maken. Een fiets- en wandelroute vormt de link tussen deze plaatsen en kan de wijk, los van de Antwerpsesteenweg, met de binnenstad verbinden.

Uiteraard zorgt niet alleen de Stad Gent voor extra groen. Ook wijkpartners spelen een belangrijke rol door bijvoorbeeld hun groene plekken publiek te maken.