Kli­maat­neu­traal en kind­vrien­de­lijk

Twee doelstellingen als rode draad door het hele stadsvernieuwingsproject.

Klimaatneutraal en kindvriendelijk

Naast 6 deelthema's, schuift de Stad voor En Route ook twee overkoepelende thema's naar voor. Die vinden we zo belangrijk, dat ze een aandachtspunt moeten zijn bij alle stappen die worden gezet.

Een kindvriendelijke wijk

Wat goed is voor volwassenen, is ook goed voor kinderen. In verschillende buurt van Sint-Amandsberg, bijvoorbeeld in de Dampoortwijk, leeft een naar verhouding erg jonge bevolking. Bij het bouwen aan de wijk van morgen, mogen we de noden van de jongste bewoners van Dampoort en Sint-Amandsberg dan ook niet vergeten.

Waar dat mogelijk is, betrekken we kinderen en jongeren rechtstreeks bij de plannen voor stadsvernieuwing. Op een speelse manier vragen we hen naar hun dromen en ideeën, bijvoorbeeld tijdens de huiswerkbegeleiding na school, of via een lokale jeugdwerking.

Een klimaatneutrale wijk

Tegen het jaar 2050 wil Gent een klimaatneutrale stad zijn. In zo’n stad woont iedereen in een zuinig en comfortabel huis, is er voldoende betaalbare groene energie voor iedereen en verplaatsen we ons op duurzame wijze. De manier waarop er wordt geleefd, heeft geen negatieve impact op het klimaat.

Als woningen en gebouwen in het kader van En Route een opknapbeurt krijgen of nieuw gebouwd worden, zoeken we steeds naar energiezuinige oplossingen. Bij de heraanleg van pleinen en straten, geven we duurzame mobiliteit met de fiets, het openbaar vervoer of te voet alle ruimte. Op deze manier draagt ook het stadsvernieuwingsproject bij tot de Gentse klimaatambities.