Co-creatie

Samen trekken we aan de kar

De Stad Gent, wijkpartners, plaatselijke bedrijven… samen streven we naar een betere buurt om te leven, te wonen of te werken. Tijdelijke invullingen op ongebruikte locaties zoals de pastorie aan het Heilig Hartplein, de oude fabriek naast het Bijgaardepark of de oude wasserij tonen dit aan. Ook blijvende initiatieven werken we samen uit.

Op verschillende manieren probeert het stadsbestuur mee te werken aan de opwaardering van deze wijken zoals samen met ondernemers of organisaties op zoek gaan naar een geschikte plek, mensen met elkaar in contact brengen, eigen gebouwen ter beschikking stellen, etc.

Voor de aanleg van pleinen, parken of straten, of bij het begeleiden van ingewikkelde processen, neemt de Stad zelf het initiatief. Een goede dialoog met de buurt is daarbij vanzelfsprekend.