Haal meer uit je lokaal

Je kan centjes terugwinnen door je jeugwerklokaal te verhuren en door het systeem van vrijstelling van onroerende voorheffing toe te passen

Verhuur jouw jeugdlokaal

Jouw jeugdlokaal verhuren kan een aardig duit opleveren maar je moet wel met een aantal regels rekening houden.

 • toestemming: de toestemming van de eigenaar is, als je dit niet zelf bent, vereist.
 • brandveiligheid: uiteraard moet je lokaal steeds brandveilig zijn en moet je de toestemming hebben van de brandweer om je lokaal te verhuren voor overnachting.
 • vergunning nodig?:
  • als je als erkende jeugdvereniging je lokaal minder dan 60 kalenderdagen per jaar verhuurt aan ander erkend jeugdwerk, heb je hiervoor geen erkenning of vergunning nodig.
   => Vergeet niet om overnachtingen in je lokaal (ook als jullie er zelf overnachten) te melden aan de politie, brandweer en de burgemeester. Dit kan eenvoudig via dit formulierDe bevoegde diensten kunnen indien nodig contact nemen naar aanleiding van deze melding.
  • als je je lokaal meer dan 60 maar minder dan 90 kalenderdagen verhuurt, moet je erkend zijn door Toerisme Vlaanderen.
  • als je je lokaal meer dan 90 kalenderdagen verhuurt, moet je naast een erkenning van Toerisme Vlaanderen ook een stedenbouwkundige vergunning als jeugdverblijf hebben.

Elke begonnen dag telt als een volledige dag

Een verblijf van vrijdagavond tot zondagmiddag telt dus mee voor 3 dagen!

Vragen?

Op de website van het Centrum voor Jeugdtoerisme vind je meer info.

De brochure ruimtelijke ordening en jeugdverblijven geeft ook meer achtergrondinfo rond de wetgeving.

Nog vragen? Mail ons gerust via jeugdwerk@stad.gent

 

Vrijstelling onroerende voorheffing

Hoe?

Door de 'vrijstelling onroerende goederen' aan te vragen, bespaar je al snel enkele honderden euro's per jaar. Onroerende voorheffing is een belasting die eigenaars jaarlijks moeten betalen voor hun gronden en gebouwen. Als ze gronden of gebouwen echter ter beschikking stellen van jeugdverenigingen, kunnen ze in principe worden vrijgesteld van deze belasting. Deze vrijstelling geldt zowel voor lokale en provinciale jeugdverenigingen, als voor jeugdwerk dat actief is op Vlaams niveau.

Zonder vrijstelling kan deze belasting voor een eenvoudig jeugdlokaal vaak oplopen tot enkele honderden euro's per jaar. Voor grotere gebouwen kan dit bedrag nog een pak groter zijn. De moeite dus om een vrijstelling aan te vragen!

Vereenvoudigde procedure

Sinds enkele jaren bestaat er een vereenvoudigde procedure voor jeugdwerkinitiatieven die zijn aangesloten bij een jeugdwerkkoepel, waardoor ze de aanvraag tot vrijstelling niet elk jaar opnieuw moeten indienen.

Verenigingen die niet zijn aangesloten bij een koepel, maar wel erkend zijn door een gemeentelijke of provinciale overheid, kunnen nog steeds een bezwaarschrift indienen.

Voor de niet-gekoepelde verenigingen geldt dat je na ontvangst van je aanslagbiljet onroerende voorheffing drie maand de tijd hebt om een bezwaarschrift in te dienen. Je moet de belasting wel eerst betalen. Het bedrag wordt terugbetaald als je bezwaar wordt aanvaard.

Alle nodige informatie vind je op www.jeugdlokalen.be/onroerendevoorheffing