Overzicht online tools voor Gents jeugdwerk

Hier vind je een handig overzicht van de digitale dienstverlening voor startende en erkende jeugdverenigingen

Vandaag zijn er al heel wat online tools beschikbaar voor lokaal jeugdwerk. Voor jeugdwerkers maakt dit het makkelijk(er) om subsidies, materiële steun of inhoudelijk steun aan te vragen. Een bondig overzicht.

Infrastructuursubsidies

Materiële ondersteuning

Inhoudelijke ondersteuning

Startende jeugd(werk)initiatieven

Overnachten in je jeugdlokaal

Tijdslijn subsidieaanvragen

Tegen wanneer moet een aanvraag voor financiële of materiële steun binnen zijn. Hier vind je het jaaroverzicht

Jaarlijkse online werkingsverslag en (her)aanvraag erkenning (ook met eID).

Werkingsverantwoordelijken van erkend jeugdwerk krijgen jaarlijks in de tweede helft van augustus een uitnodiging (brief en mail) om hun werkingsverslag digitaal in te vullen. Online invullen en indienen kan tot en met 30 september.

Een verenigingsportaal voor elke vereniging

Voor elk erkend en/of gesubsidieerd jeugd(werk)initiatief wordt een verenigingsportaal gecreëerd. De werkingsverantwoordelijken kunnen er hun verenigingsgegevens (algemeen, contactpersonen, vrijetijdsactiviteiten, infrastructuurovereenkomsten, erkenningsattesten, fiscale attesten, eigen documenten,...) inzien en actueel houden.