Toelating voor ambulante activiteit op openbaar domein buiten de openbare markt

Waar gaat het over?

Voor de uitbating van een kraam op het openbaar domein (ambulante activiteit) heb je een toelating van de gemeente nodig. Een ambulante activiteit heeft betrekking op de verkoop, het te koop aanbieden of het uitstallen met het oog op de verkoop aan de consument van producten of diensten, door een handelaar buiten de vestiging vermeld in zijn inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) of door een persoon die niet over zo’n vestiging beschikt.

In Gent zijn de plaatsen waar ambulante handel buiten de openbare markt toegelaten is, op voorhand bepaald.

Aanvragers kunnen kiezen voor een losse standplaats of voor een vaste standplaats (abonnement). (maximum 2 dagen per week op dezelfde locatie).

Wat zijn de voorwaarden?

Om een ambulante activiteit te kunnen uitoefenen, moet je aan de onderstaande voorwaarden voldoen:

 • Je hebt een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten als werkgever (de zogenaamde leurkaart). Die machtiging wordt afgeleverd door een erkend ondernemingsloket en is geldig in heel België voor de duur van de activiteit.

 • Je hebt een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico’s en, indien van toepassing, een keuringsattest voor jouw gas- en/of elektriciteitsinstallatie.

 • Je hebt, als je voeding wilt verkopen, een registratie, erkenning of toelating van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) .


De geldigheidsduur staat vermeld op de toelating.

Hoeveel kost het?

De aanvraag en de uitvoering van de ambulante activiteit is is gratis. 

De kostprijs voor de inname van de standplaats in het kader van de ambulante activiteit wordt berekend op basis van:

 • ​de duur van het gebruik

 • ​de periode van het gebruik

 • ​de ingenomen ruimte

Elke breuk van een eenheid geldt als een volle eenheid. Elke begonnen periode wordt beschouwd als een volledige.

Wekelijkse ambulante activiteiten en consumptiezone

​Tarief per plaatseenheid per jaar

2024​

2025​

175 euro​

178 euro​

 


Ambulante activiteiten aan stedelijke begraafplaatsen gedurende de periode van 28 oktober tem 2 november

​Tarief per standplaat per strekkende meter

2024​

2025​

​Aan de Westerbegraafplaats

93 euro​

95 euro​

​Andere begraafplaatsen

62 euro​

63 euro​

 


Vaste standplaatsen verkoop consumptie-ijs gedurende de periode 1 maart tot en met 15 november

​Tarief per standplaats

2024​

2025​

5.318 euro​

5.409 euro​

 


Alle andere ambulante activiteiten 

​Tarief per plaatseenheid per dag

2024​

2025​

14,70 euro​

14,90 euro​

 

Welke stappen zijn er?

Een voor ambulante activiteit op openbaar domein buiten de openbare markt vraagt je aan via het aanvraagformulier, uiterlijk 3 weken vóór de start van de verkoop. Na controle en binnen de 3 weken krijg je een antwoord per e-mail van de dienst.

Je kan je aanvraag, gericht aan de dienst Feesten en Ambulante Handel, indienen per e-formulier via het Klantenportaal Markten en Foren.

Je vervolledigt jouw aanvraag met volgende bewijsstukken:

 • een kopie van jouw leurkaart of machtiging als werkgever voor het uitoefenen van een ambulante activiteit

 • een kopie van het attest keuring elektriciteitsinstallatie (indien van toepassing)

 • ​een kopie van het attest keuring gasinstallatie (indien van toepassing).

 • een kopie van de registratie, erkenning of toelating van het FAVV. (indien van toepassing)

 • ​een bewijs van verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid

 

Na indiening behandelt de Dienst Feesten en Ambulante Handel jouw aanvraag.

De behandelingstermijn van jouw aanvraag is afhankelijk van het type standplaats dat je vraagt:

 • ​losse standplaats: 3 weken 

  Na controle en binnen de 3 weken krijg je een antwoord per e-mail van de dienst. De bevestigingsmail is de vergunning. 

 

 • ​vaste standplaats (abonnement): 6 weken 

  Na controle en binnen de 6 weken krijg je een antwoord per e-mail van de dienst. De bevestigingsmail is de vergunning. 

 

Procedure vaste standplaats (abonnement)
Elke aanvraag voor een vaste standplaats wordt bijgehouden in een chronologisch register en rangschikt volgens:

 • ​categorie

 • ​gevraagde standplaats

 • ​datum

   

Een inschrijving in het chronologisch register moet jaarlijks vernieuwd worden tussen 1 januari en 31 januari van dat kalenderjaar. De originele registratiedatum blijft wel behouden.

 

Als je al in het chronologisch register staat, word je door de dienst Feesten en Ambulante Handel gecontacteerd met de vraag of je jouw plaats in het register wil behouden. 


De vergunning vermeldt:

 • De aard van de producten of diensten die je gemachtigd bent te verkopen

 • De plaats waar de activiteit kan doorgaan

 • De data en de duur van de activiteit

Zijn er uitzonderingen?

Wens je tijdens jouw ambulante activiteit op openbaar domein alcohol te schenken en te verkopen?
Dan is dat enkel toegelaten indien je een drankvergunning voor reizende drankgelegenheid heeft.