Erkenning als Gentse sportvereniging

Vraag je erkenning als Gentse sportvereniging aan en geniet van de voordelen voor 3 jaar.

Waarover gaat het?

Vraag je erkenning als Gentse sportvereniging aan en krijg 3 jaar voordelen, van lagere huurtarieven voor sportaccommodaties tot promotionele ondersteuning en bijkomende subsidies.

Wat zijn de belangrijke voorwaarden?

  • De sportvereniging is een Gentse sportvereniging die één of meerdere erkende sporten of sportactiviteiten aanbiedt, gedurende minstens 20 weken op jaar- of seizoensbasis.
  • De sportvereniging beschikt over alle nodige verzekeringen voor haar leden.
  • De sportvereniging voldoet tijdens de erkenningsperiode aan een kwaliteitsvolle omkadering voor de sportieve en bestuurlijke werking door middel van het volgen van vormingen en/of bijscholingen.
  • De sportvereniging mag  geen deel uitmaken van een commerciële keten en moeten de vennootschappen (B.V., N.V., ..) een aantoonbare sociale rol vervullen binnen het Gentse sportlandschap

Lees alle voorwaarden en uitzonderingen in het reglement onder 'Regelgeving'.

Welke voordelen krijg ik door een erkenning?

  • Hogere prioriteit bij de jaartoewijzingen voor het gebruik van sportaccommodaties in beheer van de Sportdienst Gent, Farys of Lago Rozebroeken.
  • Lager huurtarief bij het gebruik van sportaccommodaties in beheer van Sportdienst Gent, Farys of Lago Rozebroeken via het retributiereglement en de tarievenlijst.
  • In aanmerking komen bij de Sportdienst voor promotionele en financiële ondersteuning, o.a. via subsidies voor de organisatie van sportieve evenementen, voor het volgen of organiseren van vorming en als tussenkomst in de huur van niet-stedelijke sportinfrastructuur voor jeugdwerking.
  • Mogelijkheid tot het verwerven van een bijkomende erkenning voor jeugd- en G-sportwerking, met bijhorende werkingssubsidies

Hoe vraag je (de verlenging van) de erkenning aan en hoe verloopt de erkenningsprocedure?

De aanvraag kan je indienen 

- online via het e-formulier 

- of per mail met het aanvraagformulier of verlengingsformulier (vergeet dit niet te ondertekenen)

Zorg ervoor dat de ingevulde gegevens betrekking hebben op de situatie zoals ze is op het moment van het indienen van de aanvraag.
Je kan de documenten ook via de post opsturen naar Stad Gent, t.a.v. de Sportdienst, p.a. stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent.

Het college van burgemeester en schepenen verleent of weigert de erkenning op basis van het advies dat de Sportdienst geeft aan de hand van je ingediende aanvraag.

De sportvereniging wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing of van een stand van zaken binnen een termijn van 30 kalenderdagen vanaf de beslissingsdatum.

De erkenning wordt steeds verleend voor drie jaar en gaat in de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de beslissing tot erkenning is genomen.

Regelgeving

Reglement voor de erkenning als Gentse sportvereniging

Gelijkaardige producten

Bijkomende erkenning voor Jeugdwerking (t.e.m. 18 jaar) en/of G-sportwerking

Erkenning als Gentse sportvereniging