Reglement voor de erkenning als Gentse sport­ver­e­ni­ging

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
dinsdag 26 mei 2020
Datum van bekendmaking
donderdag 28 mei 2020

Beschrijving

De Stad Gent wenst over te gaan tot erkenning van verenigingen als blijk van appreciatie voor de vereniging en haar maatschappelijk belang, en omdat ze een bijdrage leveren aan de missie en doelstellingen die de Stad Gent vooropstelt.

Dit reglement regelt de erkenning als Gentse sportvereniging, waarbij de volgende erkenningen kunnen toegekend worden:

- erkenning als Gentse sportvereniging

- bijkomende erkenning