Stad Gent gaat voluit voor haar erfgoed

Op 1 juli wordt Stad Gent een erkende onroerenderfgoedgemeente, met meer ruimte voor een eigen onroerend erfgoedbeleid.

Gent skyline

Voor een toe­komst­ge­rich­te stad als Gent is het waarderen van onroerend erfgoed enorm belangrijk. We willen ons bouwkundig, archeologisch en land­schap­pe­lijk erfgoed beter beheren, bewaren en ontsluiten. Dankzij deze erkenning als onroe­ren­derf­goed­ge­meen­te hebben we dit als stad meer in handen. 

Filip Watteeuw, Schepen van Stadsarcheologie en Monumentenzorg

We krijgen de erkenning als onroerenderfgoedgemeente van minister Matthias Diependaele, de bevoegde minister voor onroerend erfgoed. De erkenning betekent dat we als stad meer verantwoordelijkheid en ruimte krijgen om een eigen en lokaal onroerend erfgoedbeleid te ontwikkelen.

Het aanvragen van deze erkenning is een weloverwogen keuze. Ze houdt immers een groot engagement in. Als stad engageren we ons om een absolute voorbeeldrol op te nemen bij het beheer en behoud van ons eigen onroerend erfgoed. Daarnaast ontwikkelden we een integrale beleidsvisie rond beheer en behoud van al het onroerend erfgoed in onze stad, waarin zowel het bouwkundig, landschappelijk als archeologisch erfgoed vervat zit. Met de erfgoedexpertise die vandaag aanwezig is binnen de stad gaan we de komende jaren aan de slag om deze beleidsvisie uit te voeren.  

Als onroerenderfgoedgemeente zijn we een gelijkwaardige, maar ook bevoorrechte partner van het agentschap Onroerend Erfgoed (Vlaamse Overheid). We voeren samen bevoegdheden en taken met betrekking tot onroerend erfgoed uit. We nemen daarnaast ook een aantal taken van het agentschap over. Voor het overnemen van deze taken krijgen we een jaarlijkse subsidie van 90.000 euro.

Een erkende onroerenderfgoedgemeente moet zich bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van haar beleidsvisie voor onroerend erfgoed laten bijstaan door een adviesraad, die erkend is door de gemeenteraad en bestaat uit een vertegenwoordiging van het lokale erfgoedveld. In de komende maanden zullen we deze adviesraad op basis van een open oproep samenstellen.

Onze erkenning is geldig voor onbepaalde duur, zolang we blijvend inspelen op de Vlaamse beleidsprioriteiten over onroerend erfgoed. De erkenning wordt jaarlijks geëvalueerd door Vlaanderen op basis van een rapportage over de invulling van ons engagement.

In totaal zijn er nu 25 erkende onroerenderfgoedgemeenten in Vlaanderen