Opnieuw grote concerten mogelijk op Sint-Pietersplein

Het Sint-Pietersplein krijgt drie aansluitende dagen per jaar een uitzondering op het maximale geluidsniveau.

Sint-Pietersplein

Op advies van de Nightlife Council krijgt het Sint-Pietersplein drie aansluitende dagen per jaar een uitzondering op het maximale geluidsniveau, wat betekent dat er weer grotere concerten mogelijk zijn. In het verleden traden grote sterren als Prince en Leonard Cohen er al op.

De Nightlife Council brengt sinds 2021 verschillende partners uit het nachtleven samen en geeft advies aan het stadsbestuur. De raad ijvert al een tijd voor een plek in Gent waar er ruimte is voor grotere, kwalitatieve concerten of evenementen die het imago van de stad versterken zonder dat de leefbaarheid van de buurt in het gedrang komt.

Op advies van de Nightlife Council krijgt het Sint-Pietersplein nu drie aansluitende dagen per jaar een uitzondering op het maximale geluidsniveau. Het plein is volgens de Council een locatie waar een grootschalig evenement mogelijk is terwijl de balans tussen beleving en leefbaarheid toch bewaakt kan worden. Bovendien werd er voor het plein eerder al een geluidsonderzoek uitgevoerd. De Stad Gent bekijkt nu hoe een dergelijk evenement concreet vorm kan krijgen en wat de verdere voorwaarden zijn.

Na Prince en Leonard Cohen is het tijd voor een nieuwe wereldster op ons Sint-Pietersplein. Het mooie kader zorgt voor een unieke sfeer en zet Gent wereldwijd op de kaart als muziekstad. Blij dat we het opnieuw mogelijk maken, met dank aan onze Nightlife Council.

Sofie Bracke, schepen van Economie

Blij met het voorstel van de Nightlife Council. Zo kunnen op een gedragen manier weer grote concerten plaatsvinden op dit monumentale plein.

Tine Heyse, schepen van Milieu

Het advies van de Council rond het Sint-Pietersplein maakt onderdeel uit van ruimer advies rond geluid. De raad heeft in zijn advies gekeken wanneer en hoe er soms meer geluidsniveau mogelijk is dan het huidig stedelijk beleid toelaat. De raad wil daarmee samen met de Stad een balans vinden tussen leefbaarheid en beleving.

Er komt tot slot ook een brief aan de Vlaamse minister van Omgeving met de vraag om een hiaat in de wetgeving rond geluidsnormen aan te passen. De brief wordt verstuurd door de Stad Gent, mee ondertekend door de Nightlife Council, het Gents Kunstenoverleg en Formaat vzw.