Nieuwe expo in STAM vertelt verhaal van Gentse publieke land­bouw­gron­den

De Stad heeft 1.800 hectare plattelandsgronden in handen, ooit was dat 5.000. Wat is het verhaal daarachter, wat brengt de toekomst?

A. Pauli, Plan van het Burgerlijk Hospitaal van Gent, ca. 1860–1880, Archief Gent
Test bijschrift

In de expo 'Gentse Gronden' in het STAM ontdekken bezoekers vanaf vrijdag 22 maart het verhaal van de Gentse plattelandsgronden. Vandaag heeft de Stad zo’n 1.800 hectare in handen, ooit was dat 5.000 hectare. Wat is het verhaal daarachter, en wat brengt de toekomst? 'Gentse Gronden' biedt niet alleen duiding, maar wil ook bijdragen aan het debat.

Het Gentse stadsmuseum STAM en het ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek) sloegen de handen in elkaar voor de expo 'Gentse Gronden', van 22 maart tot 29 september in het stadsmuseum. De tentoonstelling legt een onbekend, onverteld en intrigerend hoofdstuk uit de geschiedenis van de stad bloot.

Vandaag is Gent eigenaar van zo’n 1.800 hectare plattelandsgronden, vooral buiten de stad. Ooit was dat 5.000 hectare. Via historische objecten, kaarten en schilderijen leren bezoekers het verhaal van die gronden. Video-interviews tonen de familiegeschiedenissen, uiteenlopende belangen, ideeën en dromen die zich rond de gronden verzamelen.

Het Gentse OCMW bezit 1.438 hectare landbouwgrond buiten Gent en 104 hectare binnen de stadsgrenzen. Land­bouw­gron­den zijn goed voor zowat 85 procent van het grondbezit van de Stad Gent. Deze expo geeft niet alleen historische duiding, maar biedt ook nieuwe invalshoeken voor het debat.

Sami Souguir, schepen van Cultuur

Het verhaal van de Gentse plattelandsgronden begint al in de 13de eeuw, wanneer rijke families, abdijen, kerken en hospitalen eigenaar worden van hoeves en akkers. De gronden worden de basis voor de armen- en ziekenzorg, als bron van voedsel en inkomsten. Veel gronden zijn 800 jaar later in handen van het OCMW én voer voor debat. Ook daar gaat de expo dieper op in.

Toegang tot land­bouw­gron­den voor boeren is een zeer actueel thema. Gronden voor landbouw en voedsel zijn van strategische waarde. Publieke land­bouw­gron­den bieden bovendien kansen voor overheden om een toe­komst­ge­richt landbouwbeleid te voeren. De samenwerking met het STAM biedt ons als weten­schap­pe­lijk onder­zoeks­in­sti­tuut de gelegenheid om gefundeerde land­bouw­kun­di­ge inzichten origineel en breed uit te dragen. Zo voeden we op een creatieve manier het maat­schap­pe­lijk debat over de noodzaak en toekomst van publieke land­bouw­gron­den.

Joris Relaes, administrateur-generaal ILVO

De nieuwe tentoonstelling, van de hand van curatoren Esther Beeckaert (STAM) en Hans Vandermaelen (ILVO en UGent), gaat gepaard met een uitgebreide reeks activiteiten, van fietstochten en meewerkdagen op boerderijen tot 'Gentse Gronden Sessies', lezingen en congressen. Meer info daarover en over de expo op www.stamgent.be.