Gentse Feesten: Extra stimulans voor samenwerking met verenigingen en nieuwe concepten

Organisatoren kunnen de vernieuwingssubsidie nu ook krijgen als ze samenwerken met lokale verenigingen of een totaal nieuw concept lanceren.

Ook de komende twee edities van de Gentse Feesten trekt de Stad Gent de vernieuwingssubsidie door. Naast meer namiddagactiviteiten en extra kansen voor jongeren, kunnen organisatoren die subsidie nu ook krijgen als ze samenwerken met lokale verenigingen of een totaal nieuw thema, muziekgenre of concept lanceren.

In aanloop naar de Gentse Feesten 2023 werd een vernieuwingssubsidie gelanceerd. Pleinorganisatoren kregen in het nieuwe systeem zekerheid over 85 procent van het subsidiebedrag. De overige 15 procent stroomde door naar de subsidiepot gericht op vernieuwing. Diezelfde verdeling wordt ook de komende twee edities toegepast, met iets meer dan 800.000 euro vaste subsidie en zo'n 140.000 euro vernieuwingssubsidie per editie.

Net als bij de vorige editie zijn meer namiddagactiviteiten en samenwerkingen met jongeren opnieuw een doorslaggevende factor. Daar komen nu ook samenwerkingen met lokale verenigingen en totaal nieuwe concepten bij. Het gaat dan bijvoorbeeld om pleinorganisatoren die een nieuwe focus brengen qua doelgroep, thema, muziekgenre of visuele invulling.

Met deze sti­mu­lans­sub­si­die zetten we opnieuw in op namid­dag­pro­gram­ma­tie en het aanbod voor en door jongeren. Daarnaast zien we ook graag meer samenwerking met Gentse verenigingen en nieuwe belevingen voor de bezoekers.

Bram Van Braeckevelt, schepen van Feesten

De subsidie gaat in onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad van november. Pleinorganisatoren kunnen hun subsidie voor 2024 en 2025 in één keer aanvragen, en dat tot en met 15 maart 2024. Een onafhankelijke jury zal vervolgens de dossiers beoordelen. De subsidie wordt dan toegekend voor de edities van 2024 en 2025.