Erfgoeddag: van een huis naar een thuis

In het kader van Erfgoeddag nemen 4 sprekers je mee naar leven en de woningen van Gentenaars in de middeleeuwen.

Archeologisch onderzoek Drabstraat

Erfgoeddag focust dit jaar op het thema ‘Thuis’. Wat maakt een huis tot een (echte) thuis? Vanuit hun expertise als bouwhistoricus of archeoloog lichten vier sprekers een verschillend aspect toe van het middeleeuwse huis in Herberg Macharius, vlakbij de Sint-Baafsabdij. Verwacht je aan vier bevlogen lezingen over materialen en licht tot lang vervlogen bouwtradities.

Vier lezingen

  • Een licht werpen op binnenhuisverlichting in 15de-eeuwse stedelijke woningen. Het verleden bestuderen op het snijpunt van archeologie, historisch onderzoek en fysica . (Natan Heidbüchel)
  • Houten huizen, (een archeologische kijk op) een thuis voor de middeleeuwse stadsbewoner. (Lennert Lapeere)
  • Mijn thuis is waar mijn baksteen staat. Een kennismaking met baksteenbouw in middeleeuws Gent en elders. (Vincent Debonne)
  • Hoge stenen huizen in Gent: het gebouwde verhaal van middeleeuwse lakenkooplui. (Marie Christine Laleman)

Als toemaatje kan je na de lezing de abdij zelf bezoeken.

Met medewerking van Erfggoeddag, Buren van de Abdij en Historische Huizen.