Gent2030

Gent2030 Doeners & (om)denkers Festival

Gent Europese Culturele Hoofdstad? Festival zet kandidatuur mee op de rails

Van 3 tot en met 7 oktober zorgt het '#Gent2030 doeners- & (om)denkersfestival' voor meer dan 125 activiteiten vol inspiratie.

>>> MEER INFO, PROGRAMMA EN RESERVATIE

Wordt Gent binnenkort de Culturele Hoofdstad van Europa? Het zou zomaar kunnen ... 

Sinds 1985 bestaat deze titel en in 2030 is het onder andere aan een stad uit België om Europese Culturele Hoofdstad te zijn. Ooit was de titel misschien een tiara in een schoonheidswedstrijd, vandaag erkent men hiermee Europese steden met lef. 

Gent heeft lef en wil in 2030 in de voetsporen treden van andere Belgische steden die al Europese Culturele Hoofdstad waren: Antwerpen in 1993, Brussel in 2000, Brugge in 2002 en Mons in 2015.

Gent heeft heel wat culturele en andere troeven in huis. Maar – nog belangrijker – we hebben die titel écht nodig om in en voor Gent via cultuur de uitdagingen van de toekomst aan te gaan. Want in Gent geloven we erin dat cultuur een krachtige motor is voor maatschappelijke veranderingen. 

Gent heeft ambitie en inspireert…

 • Gent wil als Europese Culturele Hoofdstad samen een veerkrachtige stad creëren met fysieke en mentale ruimte voor mensen om zich echt thuis te voelen en bij te dragen tot een actief en cultureel burgerschap.

  • De titel van Europese Culturele Hoofstad is een hefboom voor verandering in de stad en om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken.
  • Gent 2030 is en wordt een verhaal van, voor en door Gentenaars, Gentse organisaties en bedrijven
  • We kiezen voor een model van samenwerking met een brede publieksparticipatie, een vzw met belangrijke stedelijke stakeholders en een artistiek team.
  • De Gentse keuzes voor de kandidatuur versterken de Europese waarden en prioriteiten.
 • " De titel Europese Culturele Hoofdstad zorgde in heel wat steden als een katalysator voor culturele ontwikkeling en transformaties in de stad. "

  — Robert Palmer,  directeur Brussels ECOC 2000 

De weg naar 2030

 • Sinds begin 2021 bereidt de Stad Gent de kandidatuur voor. Dit gebeurde in verschillende fasen en met tal van partners. Iedere stap leverde nieuwe inzichten en documenten op die input geven voor de kandidatuur. Zo verwerkte het stadsbestuur de inzichten van meer dan 400 Gentse sleutelfiguren in een eerste verkennend rapport, zochten we ’de 30 van 2030’ toekomstdenkers die zorgden voor een inspirerende conceptnota en waardenkader, startten we binnen stadsdiensten een oefening om na te gaan hoe cultuur op een vernieuwende manier kan ingezet worden en sinds oktober 2022 is de Gent2030 vzw aan zet om de kandidatuur verder voor te bereiden.

 • Gent kiest niet voor 1 artistieke leider maar wel volop voor samenwerking waarbij diverse organisaties en een artistiek team de kandidatuur voorbereiden. Wat we in 2030 allemaal concreet gaan doen en organiseren zal gaandeweg duidelijk worden. De komende maanden en jaren plannen we nog heel wat activiteiten die zorgen voor een sterk dossier met een scherpe boodschap, een aantrekkelijke grafische uitwerking en een voorstel van programma. 

  Surf naar de activiteitenkalender van Gent2030 om te zien wat er allemaal op de agenda staat.

   

 • En verder?

  Eind 2024 moeten we voor het eerst onze kandidatuur indienen. Indien we de volgende ronde halen verwacht men een tweede versie van ons plan tegen eind 2025. Begin 2026 weten we of we in 2030 Europese Culturele Hoofdstad worden. Een jury, aangeduid door Europa, beslist wie de titel haalt.

Volg ons