Huursubsidie in geval van overmacht

Help, ons lokaal is niet meer beschikbaar. Wat nu?

Waar gaat het over?

De Stad Gent geeft een huursubsidie aan jeugdverenigingen die tijdelijk niet meer in (een deel van) hun lokalen kunnen. Let wel, de onbeschikbaarheid van de lokalen moet te wijten zijn aan een geval van overmacht zoals een brand of onweersschade.

Wat zijn de voorwaarden?

 • De huursubsidie kan enkel aangevraagd worden door erkende én gesubsidieerde jeugdwerkinitiatieven.
 • Om de huursubsidies te kunnen krijgen moet er sprake zijn van overmacht. Dit is een onvoorziene en onoverkomelijke situatie waardoor (een deel van) de jeugdlokalen niet meer bruikbaar zijn.
 • De huursubsidie wordt toegestaan voor een maximum duur van 12 maanden.
 • Per jeugdwerkinfrastructuur en per geval van overmacht kan slechts één aanvraag ingediend worden.
 • De huursubsidie mag enkel gebruikt worden voor de huur van jeugdwerkinfrastructuur in functie van de eigen werking.
 • Voor de huur of het gebruik van de infrastructuur moet een overeenkomst worden afgesloten.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De huursubsidie bedraagt maximaal 800 euro per maand.

Wat heb ik nodig?

 • het aanvraagformulier onderaan deze pagina
 • een bewijs om de hoogdringendheid te bewijzen
 • een kopie van de huur- of gebruiksovereenkomst met duidelijke vermelding van de huurprijs van het pand dat jouw lokaal tijdelijk zal vervangen. Als je nog geen definitieve overeenkomst hebt, breng dan een getekende intentieverklaring van de eigenaar/verhuurder mee, waarin die verklaart dat je het lokaal vanaf een bepaalde datum mag gebruiken

Welke stappen zijn er?

 • Je vult het aanvraagformulier onderaan deze pagina online in, of vult het manueel in en bezorgt het aan de Jeugddienst samen met de nodige bewijsstukken. Dit kan gedurende het hele jaar.
 • Het college van burgemeester en schepenen neemt de beslissing op advies van de Jeugddienst.
 • De uitbetaling van de subsidie gebeurt binnen de 30 werkdagen na de goedkeuring, op voorwaarde dat de Jeugddienst dan beschikt over de definitieve huur- of gebruiksovereenkomst.

Regelgeving

Subsidiereglement voor huursubsidies aan jeugdwerkinitiatieven in geval van overmacht

Huursubsidie in geval van overmacht