Huursubsidie in geval van overmacht

Help, ons lokaal is niet meer beschikbaar. Wat nu?

 

Inhoudstafel

Beschrijving

De Stad Gent geeft een huursubsidie aan jeugdverenigingen die tijdelijk niet meer in (een deel van) hun lokalen kunnen.

LET OP! De onbeschikbaarheid van de lokalen moet te wijten zijn aan een geval van overmacht zoals een brand of onweersschade.

Voorwaarden

  • De huursubsidie kan enkel aangevraagd worden door erkende eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven.

  • Om de huursubsidies te kunnen krijgen moet er sprake zijn van overmacht. Dit is een onvoorziene en onoverkomelijke situatie waardoor (een deel van) de jeugdlokalen niet meer bruikbaar zijn.

  • De huursubsidie wordt toegestaan voor een maximum duur van 12 maanden.

  • Per jeugdwerkinfrastructuur en per geval van overmacht kan slechts één aanvraag ingediend worden.

  • De huursubsidie mag enkel gebruikt worden voor de huur van jeugdwerkinfrastructuur in functie van de eigen werking.

  • Voor de huur of het gebruik van de infrastructuur moet een overeenkomst worden afgesloten.

Bedrag

De huursubsidie bedraagt maximaal 500 euro per maand.

Benodigdheden

Naast het aanvraagformulier breng je ook nog een bewijs om de hoogdringendheid in te roepen mee, en een kopie van de huur- of gebruiksovereenkomst met duidelijke vermelding van de huurprijs. Als je nog geen definitieve overeenkomst hebt, breng dan een getekende intentieverklaring van de eigenaar/verhuurder mee, waarin die verklaart dat je het lokaal vanaf een bepaalde datum mag gebruiken

Procedure

Je vult het aanvraagformulier in en bezorgt het aan de Jeugddienst samen met de nodige bewijsstukken. Dit kan gedurende het hele jaar door.

Het college van burgemeester en schepenen neemt de beslissing op advies van de Jeugddienst.

De uitbetaling van de subsidie gebeurt binnen de 30 werkdagen na de goedkeuring, op voorwaarde dat de Jeugddienst dan beschikt over de definitieve huur- of gebruiksovereenkomst.